Till innehåll på sidan

KTH:s examinationsrumsmall i Canvas

Genom examinationsrumsmallen får läraren hjälp att hantera examinationsrummet så att det får en tydlig struktur som baseras på Canvas Uppgifter. Läraren behöver komplettera med för kursen specifik information samt lägga in examinerande material. Nedan finner du en guide för det som behöver göras.

Mall för examinationsrum – uppgiftsbaserad

Alla examinationsrum skapas upp med en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund. Mallen är på engelska, men om din kurs ges på svenska och du vill ha ett examinationsrum på svenska istället så kan du ladda ner mallen på svenska från Canvas Commons. Önskar du exempelvis vilkora hederskodexen och strukturera rummet med moduler finns en alternativ mall, läs mer om KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall .

Såhär skapas och fungerar examinationsrum

På sidan Examinationsrum i Canvas  kan du läsa mer hur rummen skapas och när de ska användas. Hittar du inte ditt examinationsrum, läs på den sidan om vem som får tillgång till examinationsrummen och när de får det. Du kan även läsa om processen för och hantering av avpublicerade examinationsrum.

På sidan Hederskodex för examination på KTH  kan du läsa mer om hur hederskodexen kan användas. 

Mallens innehåll

Den uppgiftsbaserade mallen som rummen skapas upp med innebär i praktiken att alla examinationsrummen har följande förinställningar och material:

 • Ett förslag på startsida (kan redigeras för att passa specifik kurs).
 • Det finns en quiz med hederskodex för studenter.
 • "Startsida" (Home), "Uppgifter" (Assignment) och "Omdömen" (Grades) är enda synliga navigationsmenyvalen. Studenter får lättare att hitta det examinerande materialet och kan inte se andra studenter (eller studentgrupper) då fliken Personer är inaktiverad för dem. Anslag (Announcements) är förberett för att bli synligt om ett meddelande publiceras där.
 • Inställningar för kurs och bedömningsöversikten för att passa examination.
  • “Publicera omdömen manuellt” (Manually Post Grades) är valt så att examinator styr när bedömningen ska publiceras för studenterna.
  • "Policy för saknad inlämning" (Late Submission policy) är inställt så att ej inlämnad uppgifter får noll poäng.
  • Anonym bedömning och anonyma lärarnoteringar är aktiverat i Canvasrummet så att funktionerna går att välja då uppgifter skapas.
  • "Kursens bedömningsschema" (Course grading scheme) är aktiverat och satt till KTH:s standard.

Villkora hederskodexen

Önskar du villkora att studenter måste bekräfta hederskodexen för att få se tentamensfrågorna behöver du använda moduler för att strukturera examinationsrummet. Läs mer om mallen KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall  som finns att ladda ned i Canvas Commons.

Arbeta med rummet och examinationen

Önskar du påbörja arbetet med examinationen före examinationsrummet skapats, rekommenderas du att skapa uppgiften/uppgifterna i din sandbox. Det kan generellt vara bra att alltid påbörja arbetet med examinationen i en sandbox då det där finns större möjligheter att låta kollegor ge feedback och testa uppgiften så att den fungerar som tänkt. Läs mer om att arbeta i en Sandbox

Hantera examinationsrummet inför examinationen

Examinationsrum att inspireras av

På sidan Examinationsrum att inspireras av  kan du ta del av exempel på hur några lärare har utformat sina examinationsrum. 

Följande saker behöver göras i examinationsrummet i god tid före tentamen:

 1. Redigera startsida
 2. Skapa uppgifter
 3. Publicera och sätt tillgänglighetsdatum för hederskodex
 4. Publicera rummet och uppgifterna
 5. Använd studentvyn för en sista kontroll

1. Redigera startsida

Startsidan är det första studenterna ser då de får tillgång till examinationsrummet, här är det därför bra att ge instruktioner och information som studenterna behöver före examinationstillfället. Startsidan har ett förslag på text som kan användas, den behöver dock kompletteras med kontaktuppgifter till examinatorn.

Byt till rätt startsida om mallen är importerad från Canvas Commons

Om du har importerat mallen från Canvas Commons, exempelvis för att få mallen på svenska, så behöver du byta till rätt startsida. Gå in i navigeringsalternativet "Sidor" och tryck på knappen "Visa alla sidor". Identifiera vilken sida som ska vara den nya startsidan. Klicka på de tre punkterna för sidan och välj "Använd som Front Page". Avpublicera den gamla sidan, eller radera den genom att klicka på den sidans tre punkterna och välja "Ta bort".

Lägg till kontaktinformation på startsidan

Öppna examinationsrummet i Canvas och gå i vänstra navigationsmenyn till valet "Startsida" (Home). Klicka på knappen med pennan, "Redigera" (Edit), till höger, långt upp på sidan.

Skärmdump: knappen för att redigera är markerad

Markera vart du önskar skriva, förslagsvis under befintlig text. Skriv in information om hur examinatorn kan kontaktas, till exempel mail och telefonnummer. Glöm inte att spara när du är klar.

2. Skapa uppgifter

Skapa uppgifter digitalt till examinationen. Om du önskar hjälp finns en samling detaljerade guider för hur du skapar en uppgift, quiz eller tentamen med slumpade frågor i Canvas. Länkar till samtliga guider finner du på mitten av denna sida Inför examination i Canvas .

För att studenter helt säkert inte ska få tillgång till examinationsuppgiften i förhand så är det viktigt att ingen information om tentans lydelse eller momentet som ska bedömas finns i rubriken till Canvasuppgiften eller quizet. I vissa lägen går den informationen att söka fram även som opublicerad.

3. Publicera och sätt tillgänglighetsdatum för hederskodex

Ställ in tid för hederskodexen så att studenterna kan lämna in den 15 min före tentamen startar.

Gå till vänstra navigationsmenyvalet "Uppgifter" (Assignments). Klicka på quizet som heter "Code of conduct/Hederskodex". Längst ner på sidan för inställningar av quizet hittar du inställningarna för "Tilldela". Ställ in "Tillgänglig från" till 15 minuter före examinationens starttid. Klicka på “Spara och publicera” när du är klar.

4. Publicera rummet och uppgifterna

Publicera examinationsrummet i Canvas i god tid före tentamen. Studenterna ser Canvasrummet först då det är publicerat och det är bra om studenterna får gott om tid på sig för att hitta till rummet. Då har de som eventuellt inte hittar examinationsrummet tid till att ta reda på varför, samt åtgärda problemet. Ett Canvasrum kan publiceras från "Startsida" (Home) genom att trycka på "Publicera" (Publish). Knappen "Publicera" blir grön då rummet är publicerat.

Skärmdump, knappen för att publicera är markerad

Publicera även uppgifterna före tentamen så att studenterna kan lära sig att hitta i examinationsrummet före tentamen. Då en uppgift publiceras blir dess rubrik synlig men innehållet visas först enligt tillgänglighetsdatumets inställning i uppgiften/uppgifterna.

5. Använd studentvyn för en sista kontroll

Besök rummet som student med hjälp av studentvyn och kontrollera att allt ser ut som tänkt och fungerar som planerat. På "Startsida" (Home) klicka på "Student vy" (Student view) knappen för att granska kursen som student.

Skärmdump startsida, studentvy är markerat
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-26
Ladda ned kursrumsmall
Examinationsrumsmall
KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall
Sandbox
Ladda ned en mall från Canvas Commons