Till innehåll på sidan

KTH:s examinationsrumsmall i Canvas

Genom examinationsrumsmallen får läraren hjälp att hantera examinationsrummet så att det får en tydlig struktur som baseras på Canvas Uppgifter. Läraren behöver komplettera med för kursen specifik information samt lägga in examinerande material. Nedan finner du en guide för det som behöver göras.

Mall för examinationsrum – uppgiftsbaserad

Alla examinationsrum skapas upp med en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund. På sidan Examinationsrum i Canvas  kan du läsa mer hur rummen skapas och när de ska användas. Hittar du inte ditt examinationsrum, läs på den sidan om vem som får tillgång till examinationsrummen och när de får det. Du kan även läsa om processen för och hantering av avpublicerade examinationsrum.

På sidan Hederskodex för examination på KTH  kan du läsa mer om hur hederskodexen kan användas.

Få mallen på svenska från Canvas Commons

Av tekniska skäl skapas examinationsrummen alltid med den engelska mallen, men en svensk version kan laddas ned från Canvas Commons. Den svenska examinationsrumsmallen heter "KTH Template Examination room sv".

Läs mer om att Ladda ned en mall från Canvas Commons .

Vill du villkora hederskodexen?

Önskar du villkora att studenter måste bekräfta hederskodexen för att få se tentamensfrågorna behöver du använda moduler för att strukturera examinationsrummet. Läs mer om mallen KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall  som finns att ladda ned i Canvas Commons.

Mallens innehåll

Den uppgiftsbaserade mallen som rummen skapas upp med innebär i praktiken att alla examinationsrummen har följande förinställningar och material:

 • Ett förslag på startsida (kan redigeras för att passa specifik kurs).
 • Det finns en quiz med hederskodex för studenter.
 • "Startsida" (Home), "Uppgifter" (Assignment) och "Omdömen" (Grades) är enda synliga navigationsmenyvalen. Studenter får lättare att hitta det examinerande materialet och kan inte se andra studenter (eller studentgrupper) då fliken Personer är inaktiverad för dem. Anslag (Announcements) är förberett för att bli synligt om ett meddelande publiceras där.
 • Inställningar för kurs och bedömningsöversikten för att passa examination.
  • “Publicera omdömen manuellt” (Manually Post Grades) är valt så att examinator styr när bedömningen ska publiceras för studenterna.
  • Anonym bedömning och anonyma lärarnoteringar är aktiverat i Canvasrummet så att funktionerna går att välja då uppgifter skapas.
  • "Kursens bedömningsschema" (Course grading scheme) är aktiverat och satt till KTH:s standard.
  • "Dölj slutpoäng i studentens bedömningssammanfattning" (Hide totals in student grades summary) är förvald så att inget felaktigt omdöme kommuniceras till studenterna.

Examinationsrum att inspireras av

På sidan Examinationsrum att inspireras av  kan du ta del av exempel på hur några lärare har utformat sina examinationsrum. 

Arbeta först i en sandbox

En rekommendation är att skapa uppgifter eller quiz i en sandbox och sen flytta över dem till examinationsrummet. Då finns det större möjligheter för att testa upplägget och få återkoppling från kollegor. En sandbox ger dig även möjlighet att påbörja arbetet med examinationen före examinationsrummet skapats. Läs mer om att arbeta i en Sandbox .

Hantera examinationsrummet inför examinationen

Väldigt kortfattat behöver följande göras i examinationsrummet i god tid före examinationen:

 1. Redigera startsidan och skapa uppgifter eller quiz.
 2. Sätta tillgänglighetsdatum för uppgifter, quiz och hederskodex.
 3. Publicera rummet och innehållet.
 4. Granska med studentvyn.

Detta förklaras i mer detalj i checklistan Inför examination – checklista för Canvas .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-29