Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s Canvasmall för fristående kurser

För dig som håller fristående kurser finns en anpassad kursrumsmall som innehåller extra guidning för studenter som inte är vana vid KTH och Canvas. Mallen utgår från kursrumsmallen och innehåller även en modul med resurser för nya KTH-studenter och förslag på introduktionsforum.

Hämta mallen i Canvas Commons

Om du vill använda mallen så hittar du den i Canvas Commons. Sök på "KTH Template Freestanding courses". Mallen finns både på svenska och engelska.

Ladda ned en mall från Canvas Commons

Mall anpassad för ovana studenter

KTH:s Canvasmall för fristående kurser är anpassad för att ge extra hjälp till studenter som läser enstaka kurser på KTH. Dessa studenter kanske inte har använt Canvas tidigare och studierna sker ofta parallellt med heltidsarbete. Därför är det extra viktigt att ha en tydlig struktur i kursrummet så att det är lätt att hitta information, material och uppgifter. 

Mallen utgår från den vanliga kursrumsmallen

För att underlätta för lärare så utgår mallen för fristående kurser från den vanliga kursrumsmallen. Inställningarna är samma och för allmänna råd kring hantering av mallen rekommenderar vi instruktionerna för den mallen. 

KTH:s kursrumsmall i Canvas

Modul med resurser för nya KTH-studenter

Mallen innehåller en modul som heter "Välkommen till KTH - resurser för nya studenter". Modulen innehåller:

  • Introduktion till Canvas
  • Användbara länkar för studenter
  • Testuppgift där studenter kan se hur det är att lämna in en uppgift
  • Testquiz där studenter kan testa olika typer av quizfrågor
  • Information om att lägga in kurscertifikat på LinkedIn efter avslutad kurs.

Modulen behöver inte redigeras utan är färdig att användas och därför redan publicerad vid import av mallen. 

Utökad introduktionsmodul med diskussionsforum

Precis som för den vanliga kursrumsmallen finns en modul för introduktion av kursen. Denna är dock utökad och innehåller bland annat exempel på diskussionsforum som du kan använda för att låta studenterna presentera sig för varandra. Att låta studenterna presentera sig skapar ett sammanhang i kursen och är speciellt bra för kurser som har väldigt få eller inga fysiska träffar.

Det finns två förslag på diskussionsforum, en enklare och en mer avancerad. Den enklare låter studenterna svara på några frågor i text medan den mer avancerade låter studenterna göra en presentationsvideo.