Till innehåll på sidan

Hederskodex för examination på KTH

En gemensam hederskodex för examination utvecklades under pandemin och finns tillgänglig i KTH:s examinationsrumsmallar. Här kan du läsa om hur hederskodexen används för att informera studenter samt hur du använder den i Canvas.

Om hederskodexen och hur den används

Hederskodexar har länge använts i olika former på KTH. Under 2020 utvecklades en hederskodex för att användas vid examination på distans. Syftet med hederskodexen är att informera studenter om vad som är tillåtet vid examination. Det är rekommenderat att använda hederskodexen som följer med examinationsrummen vid examination i Canvas.

Hederskodexens formulering

Jag försäkrar att:

  • jag kommer genomföra skrivningen enligt examinators instruktioner.
  • jag kommer genomföra skrivningen utan att samarbeta med någon och utan att använda otillåtna hjälpmedel.
  • jag kommer genomföra skrivningen utan att kontakta och/eller kommunicera (personligen eller på annat vis, som via internet, telefon, chatt osv) med andra levande varelser eller artificiella intelligenser (inkluderat internetsökningar), förutom de godkända av examinatorn.

Hur och varför används hederskodexen?

Innan examinationen ombeds studenter att bekräfta att de följer hederskodexen. I Canvas görs detta genom ett quiz. Det går också att villkora hederskodexen så att studenterna måste ha bekräftat den för att få tillgång till examinationsuppgiften.

Vad händer om en student inte bekräftar hederskodexen?

Om en student inte bekräftar hederskodexen är det inte något fel i sig. Om det finns skäl att misstänka försök till vilseledande så kan bekräftandet av hederskodexen vara underlag för disciplinnämnden, då det innebär att studenten har vetat vad som inte är tillåtet och inte.

Får man ändra i hederskodexen?

Hederskodexen är utformad för att gälla en generisk examination och för att lätt kunna importera i examinationsrum utan att behöva ändras. Om det finns mer specifika regler kring examinationen som du vill poängtera så kan det vara bra att lägga till det i hederskodexen. Tänk på att markera detta så att studenterna ser att det inte är den vanliga hederskodexen. 

Hederskodexen i examinationsrumsmallarna i Canvas

Alla examinationsrum skapas med den uppgiftsbaserade examinationsrumsmallen , där hederskodexen finns inkluderad som ett quiz. Studenter kan, medvetet eller omedvetet, missa att läsa och försäkra hederskodexen.

Vill du försäkra att studenterna läser och bekräftar hederskodexen kan du istället importera den modulbaserade examinationsrumsmallen . Då måste studenterna bekräfta hederskodexen för att modulen med examinationsuppgiften ska bli tillgänglig.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-06