Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Planera examination

På dessa sidor finns stöd och råd kring processen att genomföra en examination på KTH. Läs mer om utformning av examination, anonym bedömning, examinationsrum, information till studenter och vilket stöd som Funka erbjuder.

Välja och utforma examination

Examination är en central del i kursen och är en av de faktorer som starkast påverkar hur studenterna tar sig an lärandet i kursen. Examinationen kan, rätt utformad, påverka både vad och hur studenterna lär sig. Läs mer om råd, reflektionsfrågor och rekommendationer framtagna för att stödja dig som examinator i processen att tänka kring examination.

Välja och utforma examination

Vilket verktyg ska jag välja?

Beroende på vilken slags examination du vill utforma finns det olika verktyg att använda. Här presenteras en översikt av verktygen Canvas, Möbius och Zoom och till vilka syften de kan användas.

Vilket verktyg ska jag välja?

Anonym bedömning

Anonym bedömning är en metod för att uppnå en rättssäker examination som bör användas när det är möjligt och lämpligt. På dessa sidor kan du läsa om varför anonym bedömning är viktigt och svårigheter som kan uppstå. Du kan också läsa om exempel på bedömningssituationer som passar bra och mindre bra att anonymisera.

Anonym bedömning

Checklista för genomförande av examination

Checklistan innehåller det som du behöver tänka på när det gäller att genomföra examination. Sidan riktar sig till dig som är examinator men i många fall kan uppgifterna delegeras till andra.

Checklista för genomförande av examination

Examinationsrum i Canvas

För alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok generas examinationsrum i Canvas där examination kan genomföras enligt examinators önskemål. Examinationsrummen skapas med en gemensam mall och för enklare hantering av exempelvis extra skrivtid har varje examinationsrum som skapats särskilda sektioner för studenter med kompensatoriskt stöd.

Examinationsrum i Canvas

Information att delge studenter

Som examinator är du ansvarig att se till att studenterna erhåller information om formerna för examinationen samt hur examinationen ska genomföras i god tid innan genomförandet. Läs mer om vad som ska informeras om inför examination.

Information att delge studenter

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination

Hitta länkar till Funkas informationssidor samt läs mer kompletterande information om praktisk tillämpning av stöden. Sidan ger en snabb överblick för hantering av stöd vid framförallt digitala examinationer.

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination

Hederskodex för examination på KTH

En gemensam hederskodex för examination utvecklades under pandemin och finns tillgänglig i KTH:s examinationsrumsmallar. Här kan du läsa om hur hederskodexen används för att informera studenter samt hur du använder den i Canvas.

Hederskodex för examination på KTH

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination