Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förebygg fusk och försök till vilseledande

Som lärare kan du förebygga fusk och försök till vilseledande på olika sätt i olika skeden av en kurs. Det är viktigt att främja en kultur av lärande där fusk inte är okej, och du kan använda pedagogiska metoder för att försvåra fusk. Du kan också använda kontrollerande metoder, och om du misstänker försök till vilseledande ska du anmäla det.

Fusk innebär att en student använder otillåtna metoder eller hjälpmedel. Om en student anmäls till Disciplinnämnden så avgör de om studenten gjort sig skyldig till försök till vilseledande, den juridiska term som står i Högskoleförordningen. Studenter kan fuska och vilseleda av olika skäl, exempelvis okunskap kring regler, hög press eller ointresse. 

Som lärare har du möjlighet att bidra till att studenterna inte fuskar genom att:

  • främja en studiekultur i studentgruppen som fokuserar på lärande, där fusk inte är okej
  • förebygga och försvåra fusk med pedagogiska metoder
  • kontrollera fusk och rapportera försök till vilseledande. 

Främja en kultur av lärande där fusk inte är okej

Som lärare kan du bidra till en kultur av lärande där fusk inte är okej på flera sätt. Att visa engagemang för studenternas lärande kan göra att studenterna är mindre benägna att fuska. Var också själv ett gott föredöme genom att följa de förhållningssätt som finns, exempelvis hederskodex. Prata med studenterna om vad reglerna för examinationen innebär och motivera varför de finns. 

Guida dina studenter bort från plagiat

En vanlig form av fusk är plagiat. I många fall vet inte studenterna om att de plagierar, så du som lärare kan förebygga fusket genom att informera och prata med studenterna om hur de ska göra för att undvika plagiat.

Guida dina studenter bort från plagiat  

Pedagogiska metoder för att försvåra fusk

Hur examinationen utformas påverkar hur studenterna tar sig an examinationen. Det är viktigt med en tydlig konstruktiv länkning i kursen, där syftet med kursen visas och det finns tydliga betygskriterier. Detta gör att studenterna vet vad som förväntas av dem och är trygga i vad examinationen kommer innehålla. 

Originella uppgifter, med nya uppgifter varje kursomgång, minskar möjligheterna till fusk. Även individualiserade uppgifter försvårar fusk.

Kontrollera fusk och rapportera försök till vilseledande

Kontroll av fusk kan ske på olika sätt, exempelvis:

  • Plagiatgranska inlämningar med hjälp av Ouriginal .
  • Använd muntliga (del-)redovisningar med ID-kontroll.
  • Ha element av individudell examination även vid gruppuppgifter.
  • Se till att bedömande lärare och assistenter håller kontakt under bedömningsarbetet och diskuterar misstänkta fall av plagiering och otillåtet samarbete.

Om du misstänker att en student gjort ett försök till vilseledande, anmäl detta till rektor. Läs mer om processen för disciplinärenden . Tänk på att göra reglerna tydliga för studenterna så att det inte kan finnas några tvivel om de kände till reglerna eller inte.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination