Anmälan av disciplinärende

Här hittar du som anställd den blankett som ska användas vid anmälan av disciplinärende och information om vem som är kontaktperson på din skola, om du har frågor om anmälan. En anmälan av disciplinärende görs numera som regel med e-post.

Anmälningsblankett

Om du avser att anmäla ett disciplinärende ska du använda någon av följande blanketter:

1. Anmälan av disciplinärende (pdf 807 kB)  om studenten är svensktalande, och

2. Report of disciplinary matter (pdf 707 kB)  om studenten inte behärskar svenska.

Följ instruktionerna som ges i blankettens informationsfält.

Kontaktperson på din skola - när du har frågor