Till innehåll på sidan

Planera examination

På dessa sidor finns stöd och råd kring processen "att genomföra en examination på KTH". Läs mer om utformning av examinationen, examinationsrum, information till studenter och vilket stöd som Funka erbjuder.

Välja och utforma examination

Examination är en central del i kursen och är en av de faktorer som starkast påverkar hur studenterna tar sig an lärandet i kursen. Examinationen kan, rätt utformad, påverka både vad och hur studenterna lär sig. Läs mer om råd, reflektionsfrågor och rekommendationer framtagna för att stödja dig som examinator i processen att tänka kring examination.

Läs mer om Välja och utforma examination .

Vilket verktyg ska jag välja?

Beroende på vilken slags examination du vill utforma finns det olika verktyg att använda. Här presenteras en översikt av verktygen Canvas, Möbius och Zoom och till vilka syften de kan användas.

Läs mer om Vilket verktyg ska jag välja? .

Checklista för genomförande av examination

Checklistan innehåller det som du behöver tänka på när det gäller att genomföra examination. Sidan riktar sig till dig som är examinator men i många fall kan uppgifterna delegeras till andra.

Läs mer om Checklista för genomförande av examination .

Examinationsrum i Canvas

För alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok generas examinationsrum i Canvas där examination kan genomföras enligt examinators önskemål. Examinationsrummen skapas med en gemensam mall och för enklare hantering av exempelvis extra skrivtid har varje examinationsrum som skapats särskilda sektioner för studenter med kompensatoriskt stöd.

Läs mer om Examinationsrum i Canvas .

Information att delge studenter

Som examinator är du ansvarig att se till att studenterna erhåller information om formerna för examinationen samt hur examinationen ska genomföras i god tid innan genomförandet. Läs mer du vilken information om vad som ska informeras om inför examination.

Läs mer om Information att delge studenter .

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination

Hitta länkar till Funkas informationssidor samt läs mer kompletterande information om praktisk tillämpning av stöden. Sidan ger en snabb överblick för hantering av stöd vid framförallt digitala examinationer.

Läs mer om Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination .

Kontakt angående examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående genomförande av examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-03