Till innehåll på sidan

Lägga till användare manuellt i Canvasrum

Följ nedan instruktioner för manuell hantering av användare i Canvasrum. Med funktionen "personer" (people) kan användare läggas in din sandbox, kursrum, och examinationsrum mm i Canvas. På grund av juridiska skäl kan dock funktionen att lägga till användare i en del Canvasrum vara avstängd.

Angående automatiska synkar

Användare i kursrum i Canvas synkas i de flesta fall automatiskt från andra system. Vilket system användarna ska läggas in i beror på typen av användare.

Studenter, kursregistrering och tentamensanmälan

Det är viktigt att studenter alltid läggs till i Ladok och därifrån genom synken automatiskt läggs till i kursrummet i Canvas. Studenter som ej är registrerade på korrekt sätt för kursen har inte laglig rätt till att läsa kursen, kan inte få resultat rapporterade eller CSN för genomförda studier. Genom att manuellt lägga in en student finns risk för att studenten felaktigt tror att den är korrekt registrerad på kursen. Kontakta din kursadministratör för hjälp med att lägga till en student genom Ladok.

Lärare, examinator och assistenter

För att lärare och examinator ska få korrekt tillgång till ett kursrum måste de läggas in i Canvas från Kopps. Kontakta din lokala Kopps-administratör för hjälp in till Canvas. Assistenter kan även de läggas in via kopps eller så kan de läggas till av kursens lärare i KTHs gruppeditor. Genom manuell hantering i Canvas kan problem med behörigheter uppstå. I examinationsrummen kan examinator lägga till lärare och assistenter direkt i Canvas.

Att lägga till användare manuellt i ett Canvasrum

Kortfattat kan användare läggas till manuellt i följande Canvasrum:

  • Manuellt skapade kursrum
  • Sandboxar
  • Examinationsrum (endast lärare och assistenter).

Du kan inte lägga till användare manuellt till automatskapade kursrum.

För att lägga till användare, gå till Canvasrummet och välj i menyn funktionen "Personer" (People). Klicka sedan på knappen "+ Personer".

Du ser då en dialogruta med titeln "Lägg till personer" (Add people) som frågar om du vill lägga till användare med e-post, login ID eller SIS ID. Välj "E-postadress" (Email address).

I rutan under skriver du in mejl-adresserna till de personer (exempelvis en lärare) som du vill lägga till. Skilj mejl-adresserna åt med ett kommatecken och mellanslag eller skriv in en mejl-adress per rad.

Skärmdump dialogrutan Add Users. Email adress är vald och rollen lärare är markerad.

Försäkra dig om att rollen är satt till "Lärare" (Teacher) eller korrekt roll för personen/personerna.

 Obs: Om personen du lägger till ska ha tillgång till alla sektioner, exempelvis en lärare som ska undervisa/examinera i alla sektioner i din Canvaskurs, måste du lägga till personen/läraren en sektion i taget. Om ditt Canvasrum är indelad i två eller flera sektioner måste du göra proceduren flera gånger.

När detta är gjort klickar du på "Nästa-knappen" (Next).

Skärmdump dialogruta med lärarlista. Knappen lägg till användare i undre högra hörnet är markerat.

En mindre dialogruta dyker upp med en lista av personerna/lärarna du tänker lägga till och deras mejl-adresser. Alla personer/lärare du lagt till bör ha blivit igenkända av systemet och fått ett namn i listan, annars har något blivit fel.

Om allt ser rätt ut, klicka på knappen "Lägg till användare" (Add Users).

Om du behöver mer information finns guider om att lägga till användare i Canvas hos Canvas Community .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-19