Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lägga till användare manuellt i Canvasrum

Följ nedan instruktioner för manuell hantering av användare i Canvasrum. Med funktionen "Personer" (People) kan användare läggas in din sandbox, kursrum, och examinationsrum i Canvas. Av juridiska skäl kan funktionen dock vara avstängd för vissa kursrum.

Angående automatiska synkar

Användare i kursrum i Canvas synkas i de flesta fall automatiskt från andra system. Vilket system användarna ska läggas in i beror på typen av användare.

Studenter, kursregistrering och tentamensanmälan

Det är viktigt att studenter alltid läggs till i Ladok och därifrån genom synken automatiskt läggs till i kursrummet i Canvas. Genom att manuellt lägga in en student finns risk för att studenten felaktigt tror att den är korrekt registrerad på kursen. Studenter som ej är registrerade på korrekt sätt för kursen:

 • har inte laglig rätt till att läsa kursen
 • kan inte få resultat rapporterade
 • kan inte få CSN för genomförda studier.

Kontakta din kursadministratör för hjälp med att lägga till en student genom Ladok.

Lärare, examinator och assistenter

För att lärare och examinator ska få korrekt tillgång till ett kursrum måste de läggas in i Canvas från Kopps. Kontakta din lokala Kopps-administratör för hjälp in till Canvas. Assistenter kan även de läggas in via kopps eller så kan de läggas till av kursens lärare i KTH:s gruppeditor. Genom manuell hantering i Canvas kan problem med behörigheter uppstå. I examinationsrummen kan examinator lägga till lärare och assistenter direkt i Canvas.

Att lägga till användare manuellt i ett Canvasrum

Kortfattat kan användare läggas till manuellt i följande Canvasrum:

 • Manuellt skapade kursrum.
 • Sandboxar.
 • Examinationsrum (endast lärare och assistenter).

Du kan inte lägga till användare manuellt till automatskapade kursrum.

För att lägga till användare, gå till Canvasrummet och gör följande steg:

 1. Gå till "Personer" (People) och tryck på knappen "+ Personer".
 2. Nu öppnas dialogrutan "Lägg till personer" (Add people) som frågar om du vill lägga till användare med e-post, login ID eller SIS ID. Välj "E-postadress" (Email address).
 3. I textrutan, skriv in e-postadresserna till de personer som du vill lägga till, exempelvis en lärare. Om du vill lägga till flera personer kan du skilja e-postadresserna åt med ett kommatecken eller ny rad.
 4. Välj korrekt roll för för personen eller personerna.
  Ddialogrutan "Add Users". Mejladress är vald och rollen lärare är markerad.
 5. Om du använder sektioner behöver du även välja rätt sektion. Obs! Personer kan bara läggas till i en sektion i taget. Om en person ska ha tillgång till fler sektioner måste du lägga till dem flera gånger. Till exempel, om Canvasrummet är indelad i två eller flera sektioner och en lärare ska undervisa eller examinera i alla sektioner.
 6. Klicka på "Nästa"-knappen (Next).
 7. En dialogruta dyker nu upp, som listar alla personer du är påväg att lägga in i Canvasrummet. Kontrollera att alla e-postadresser du lagt till fått ett namn i listan, annars har något blivit fel.

 8. Om allt ser rätt ut, klicka på knappen "Lägg till användare" (Add Users).

  Dialogruta med användarlista. Knappen lägg till användare i undre högra hörnet är markerat.

Om du behöver mer information finns guider om att lägga till användare i Canvas hos Canvas Community .