Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Funktionen Personer i Canvas

Här syns och hanteras olika användare, deras roll i respektive Canvasrum och grupper i Canvas. Normalt läggs användare in i canvasrum automatiskt via Ladok eller Kopps. Men det går även att lägga till användare manuellt, även för dem utan KTH-konton.

I funktionen "Personer" (People) i Canvas får du som lärare en överblick av vilka användare och roller som finns i ditt kursrum eller examinationsrum. Om funktionen är synlig för studenter möjliggör det att studenterna kan se alla andra som läser kursen. I examinationsrum är därför rekommendationen att denna funktion hålls dold medan i kursrum är det upp till läraren att bestämma hur studenterna ska få kontakt med andra studenter att studera tillsammans med.

Grupper och gruppuppgifter i Canvas

I Canvas går det att skapa studentgrupper för samarbeten vid gruppuppgifter, samskrivningssidor med mera. Det är också möjligt att tillåta studenterna att själva välja grupper samt skapa grupper.

Grupper och gruppuppgifter i Canvas

Sektioner i Canvas

Sektioner hjälper till att dela upp studenter inom en kurs och tillåter sektions-specifika inställningar. Exempelvis olika inlämningsdatum för uppgifter, diskussioner och quiz. Du som lärare ser även vilken sektion som studenterna tillhör under Personer och i Bedömningsöversikten. Studenterna ser vilka sektioner de tillhör om du inte döljer det.

Sektioner i Canvas

Lägga till användare manuellt i Canvasrum

Följ instruktionerna för manuell hantering av användare i Canvasrum. Med funktionen "personer" (people) kan användare läggas in din sandbox, kursrum, och examinationsrum i Canvas. Av juridiska skäl kan funktionen dock vara avstängd för vissa kursrum.

Lägga till användare manuellt i Canvasrum

Mer information om användare i Canvas

För att hantera närvaro vid ett specifikt tillfälle eller lektion har Canvas funktionen "Attendance".

Attendance på Canvas Community

Om du vill lära dig mer om hur användare läggs till i Canvas så kan du läsa om hur användare läggs till i Canvas.

Hur användare läggs till i Canvas