Till innehåll på sidan

Funktionen Personer i Canvas

Här syns och hanteras olika användare, deras roll i respektive Canvasrum och grupper i Canvas. Normalt läggs användare in i canvasrum automatiskt via Ladok eller Kopps. Men det går även att lägga till användare manuellt, även för dem utan KTH-konton.

I funktionen "Personer" (People) i Canvas får du som lärare en överblick av vilka användare och roller som finns i ditt kursrum eller examinationsrum. Om funktionen är synlig för studenter möjliggör det att studenterna kan se alla andra som läser kursen. I examinationsrum är därför rekommendationen att denna funktion hålls dold medan i kursrum är det upp till läraren att bestämma hur studenterna ska få kontakt med andra studenter att studera tillsammans med.

Grupper och gruppuppgifter i Canvas

I Canvas går det att skapa studentgrupper för samarbeten vid gruppuppgifter, samskrivningssidor med mera. Det är också möjligt att tillåta studenterna att själva välja grupper samt skapa grupper.

Läs mer om Grupper och gruppuppgifter i Canvas .

Sektioner i Canvas

Sektioner hjälper till att dela upp studenter inom en kurs och tillåter sektions-specifika inställningar, exempelvis olika inlämningsdatum för uppgifter, diskussioner och quiz. Du som lärare ser även vilken sektion som studenterna tillhör under Personer och i Bedömningsöversikten. Studenterna ser vilka sektioner de tillhör om du inte döljer det.

Läs mer om Sektioner i Canvas .

Lägga till användare manuellt i Canvasrum

För instruktioner om hur du i Canvas kan lägga till fler personer manuellt till din sandbox, kursrum, examinanionsrum mm i Canvas. Läs sidan Lägga till användare manuellt i Canvasrum .

Mer information om användare i Canvas

För att hantera närvaro vid ett specifikt tillfälle eller lektion har Canvas funktionen "Attendance".
Läs mer om Attendance på Canvas Community

Om du vill lära dig mer om hur användare läggs till i Canvas: Hur användare läggs till i Canvas .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-22