Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grupper och gruppuppgifter i Canvas

I Canvas går det att skapa grupper för samarbeten vid gruppuppgifter, samskrivningssidor med mera. Det är också möjligt att tillåta studenterna att själva välja grupper samt skapa studentgrupper.

Grupper ger utrymme för grupparbete

Om studenterna förväntas arbeta med projekt eller inlämningsuppgifter i grupper under kursens gång rekommenderas du använda funktionen Grupper i Canvas. Du hittar den under fliken “Personer” i kursmenyn. Du som lärare kan skapa grupper till dina studenter för grupparbete, eller låta studenterna skapa egna grupper om du aktiverat den inställningen under Kursinställningar .

Varje grupp får en egen gruppsida som fungerar som ett oberoende klassrum i Canvas. Där kan studenterna i gruppen kan skapa egna sidor, dela filer och ha diskussioner som enbart studenterna i gruppen och läraren har tillgång till. Grupper kan även kopplas till gruppuppgifter som accepterar inlämningen från en person i gruppen som hela gruppens inlämning. Det vill säga, gruppuppgifter får inlämningar från grupper, inte individerna i grupperna.

Lärarskapade grupper är sorterade i "gruppuppsättningar” (group sets) för att du som lärare enkelt ska kunna hantera dem. Studenterna kan vara i flera gruppuppsättningar samtidigt, men de kan bara vara i en grupp per gruppuppsättning.

Obs! Fliken “Personer” måste vara synlig för studenter för att de ska kunna använda grupper.

Videogenomgång av funktionen grupper

Canvas har en video på engelska som går igenom hur grupper skapas, redigeras och används. Tidsangivelser för informationen finns under videon och det finns en engelsk textversion av videon (community.canvaslms.com) .

Tidsangivelser för information i videon

 • 00.05 - Vad grupper kan användas till.
 • 00.20 - Skapa en gruppuppsättning.
 • 01.35 - Gruppinställningars menyval (tre prickar).
 • 01.50 - Lägg till en grupp till en gruppuppsättning.
 • 02.10 - Hantera inställningar för individuella grupper i en gruppuppsättning.
 • 02.30 - Hjälp en student utan grupp till en grupp.
 • 03.10 - Flytta en student till annan grupp.
 • 03.25 - Utse en ledare i gruppen.
 • 03.50 - Gruppuppgifter och diskussioner.

Gruppera endast registrerade studenter

Det är viktigt att vänta med att gruppera studenterna tills alla studenter är registrerade i kursen. Du vet att studenterna är registrerade när alla är markerade som "Registered student" i deltagarlistan under “Personer”, i stället för "Admitted not registered student". Om du börjar gruppera studenter innan dess finns det en risk att studenterna försvinner från gruppen när de väl har registrerat sig.

Gruppuppgifter underlättar grupparbeten

För att lättare administrera grupparbeten i Canvas kan det vara fördelaktigt att dela upp studenter i Grupper i Canvas. Studenterna kan då lämna in sina uppgifter som en grupp i stället för med individuella inlämningar.

Obs! Alternativet “Gruppuppgift” är inte tillgängligt för inlämningar av typen “Externa verktyg”.

Skapa en gruppuppgift från en vanlig uppgift

En gruppuppgift skapas på samma sätt som en vanlig inlämningsuppgift, där du i uppgiftsalternativen under rubriken “Gruppuppgift” klickar i rutan för “Det här är en gruppuppgift”.

När du skapar en gruppuppgift har du möjlighet att välja om du vill bedöma studenterna individuellt eller som grupp, men oavsett inställning räcker det sen att en av studenterna från gruppen lämnar in arbetet. Skillnaden mellan att bedöma studenterna som grupp och individuellt är att om du bedömer dem som en grupp får alla samma omdöme. Bedömer du dem individuellt kan du ge olika gruppmedlemmar olika omdömen på samma inlämning.

Du behöver också välja vilken gruppuppsättning du vill använda för din gruppuppgift. Vi rekommenderar att du skapat gruppuppsättningarna i förhand för att minska risken för fel, men du kan även skapa en ny uppsättning grupper här genom att välja “Ny gruppuppsättning”.

Tilldela gruppuppgift

Standardinställningen i Canvas är att tilldela gruppuppgiften till alla studenter i kursrummet samtidigt. Du kan även välja att tilldela gruppuppgiften till bara en grupp eller ge olika grupper olika tillgänglighetsperioder och inlämningsdatum precis som en vanlig uppgift.

Obs! Du kan bara tilldela gruppuppgiften till de grupper i den gruppuppsättning du valde när du kryssade i att det var en gruppuppgift.

Läs mer om Tillgänglighetsperiod och inlämningsdatum .

Bedöma gruppuppgifter

Efter studenterna skickat in sina inlämningar kan du bedöma dem i SpeedGrader. Om du valt individuell bedömning kommer inlämningarna visas och bedömas per student, annars kommer de visas och bedömas per grupp.  

Om du bedömer per grupp kommer du bara kunna ge samma omdöme till alla studenter i den gruppen och bara skriva kommentarer till hela gruppen. När du publicerar omdömet kommer alla studenter i gruppen se dina kommentarer, annotationer och omdömet, trots att bara en student lämnade in uppgiften.

Vid individuell bedömning kan du ge olika omdömen till studenter i samma grupp och du kan välja att skicka kommentarer bara till studenten eller till hela gruppen. När du publicerar omdömet ser alla studenter i gruppen de gemensamma kommentarerna, annotationerna och sitt egna omdöme.

Obs! Annotationer visas alltid för alla i gruppen, även vid individuell bedömning.

Läs mer om SpeedGrader i Canvas .

Gruppbokningar i Canvas kalender

Under en kurs kan det finnas tillfällen där du som lärare vill träffa dina studenter eller grupper, för antingen handledning, redovisningar eller andra anledningar. Med kalendern i Canvas kan du skapa bokningsbara tillfällen där enskilda studenter eller grupper kan boka in sig.

För att skapa en bokningsbar kalenderhändelse för grupper:

 1. Gå till kalendern och tryck på den relevanta dagen.
 2. Välj fliken “Mötesgrupper” i rutan som dyker upp.
 3. Välj din kurs under “Kalender”.
 4. Kryssa i rutan “Låt studenterna registrera sig för grupper”.
 5. Välj den gruppuppsättning du vill att studenterna registrerar sig med.
 6. Fyll i resterande relevant information och alternativ.

Efter att du skapat kalenderhändelsen kan du skicka meddelanden till grupperna. Du kan välja mellan att skicka till de studenter som har bokat in sig eller de som inte har det.