Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sektioner i Canvas

Sektioner hjälper till att dela upp studenter inom en kurs och tillåter sektions-specifika inställningar. Exempelvis olika inlämningsdatum för uppgifter, diskussioner och quiz. Du som lärare ser även vilken sektion som studenterna tillhör under Personer och i Bedömningsöversikten. Studenterna ser vilka sektioner de tillhör om du inte döljer det.

Sektioner delar upp kursrum i Canvas

Deltagare i kursrum i Canvas kan delas upp i flera olika "Sektioner" (Sections), som kan användas exempelvis för att ha två separata kurser i samma kursrum eller för att enklare hantera stora kurser. Varje sektion kan ha sina egna tillgänglighetsdatum för uppgifter, diskussioner och quiz, samt skapa olika kalenderhändelser eller ha olika lärare för olika sektioner. Du som lärare kan även välja om studenterna bara kan se de som är i samma sektion som dem, eller om de kan se alla i kursrummet.

Delat kursmaterial, separata studenter

Sektioner används främst när deltagarna i ett kursrum behöver tillgång till samma kursmaterial, men vid olika tidpunkter eller om det ska användas på olika sätt. Det kan också användas för att förenkla administrationen för lärare.

I vanliga kursrum läggs alla studenter in i en och samma sektion som standard, eftersom de flesta kursrum inte har behov av mer än en sektion. Examinationsrum skapas dock upp med två sektioner, en för studenter utan kompensatoriskt stöd och en sektion för studenter med kompensatoriskt stöd från Funka. De två sektionerna i examinationsrummen gör det lätt för ansvarig lärare att utöka tiden för endast studenter med kompensatoriskt stöd från Funka.

Exempel på olika användningsområden för sektioner:

  • Dela upp en stor kurs med en lärare per sektion.
  • Lägga in olika årskurser i samma kursrum för enklare administration.
  • Skapa grupper för gruppuppgifter med individuella inlämningar.

Skapa sektioner

Gruppuppgifter med funktionen grupper

Om du tänker skapa gruppuppgifter i Canvas är funktionen grupper oftast det bästa verktyget. Med grupper får studenterna egna utrymmen i Canvas för grupparbete och de lämnar in gruppuppgifter som grupp, inte individuellt. Det går att välja mellan att bedöma inlämningarna som grupp eller individuellt.

Du kan skapa grupper utan att behöva kontakta IT.

Läs mer om Grupper och gruppuppgifter i Canvas .

Sektioner måste av juridiska skäl (enligt högskoleförordningen) hanteras av administrativ personal, varför funktionen grupper främst är att rekommendera för att gruppera studenter. Grupper fyller dock inte alla behov som sektioner uppfyller.

Om du vill skapa sektioner i din kurs, kontakta it-support@kth.se  med följande information:

  • Vilken kurs det gäller.
  • Vilka namn sektionerna ska ha.
  • Vilka studenter som ska ingå i vilka sektioner.

Sektion eller sektionerna kommer sedan skapas inom kort.

Obs! Om sektioner skapas innan alla studenter registrerat sig för kursen kan de oregistrerade studenterna ligga kvar även efter deadline för kursregistrering. Eftersom ej registrerade studenter inte får ha tillgång till kursen efter deadline behöver du kontakta it-support för att ta bort studenter som ligger kvar. Eller så skapar du sektioner först efter att alla studenter registrerat sig.