Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Påbörja utbildning

Visar beskrivna stödprocesser inom området påbörja utbildning.

Webbregistrera på kurs

Handlägga studieuppehåll  är flyttad till Hantera studentärende

Åter till startsidan för utbildningsadministrativa processer

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se