Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hantera anmälan till utbildning

Beskrivna stödprocesser inom området hantera anmälan till utbildning.

Antagning doktorander

Handlägga studier på annan nivå

Anta till forskarutbildning

Handlägga KTH-CSC stipendieprogram

Antagning till kurs inom program

Hantera antagning till kurs inom program (AKP)

Maskinell behörighetsbedömning för programkurser

Antagning till masterprogram och Internationella sökanden

Hantera antagning till masterprogram

Tilldela KTH-stipendier för sökande till KTH:s masterprogram

Fakturera och betala studieavgift

Ta emot och introducera student

Ta emot och introducera nyantagna studenter

Anta till fristående kurs

Processer som rör livslångt lärande inkl fristående kurser är publicerade i avsnittet Livslångt lärande

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Ge stöd till och ta emot student på anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Validera reell kompetens

Processer som rör validering är publicerade i avsnittet Genomföra utbildning

Validera reell kompetens (för bl.a. tillträde)

Åter till startsidan för utbildningsadministrativa processer

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se