Till innehåll på sidan

Hantera anmälan till utbildning

Beskrivna stödprocesser inom området hantera anmälan till utbildning.

Validera reell kompetens (för bl.a. tillträde) (publicerad i Genomföra utbildning)

Handlägga studier på annan nivå

Anta till forskarutbildning

Antagning till kurs inom program

Hantera antagning till kurs inom program (AKP)

Maskinell behörighetsbedömning för programkurser

Internationella sökanden

Tilldela KTH-stipendier för sökande till KTH:s masterprogram

Fakturera och betala studieavgift

Ta emot och introducera student

Ta emot och introducera nyantagna studenter

Åter till startsidan för utbildningsadministrativa processer

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-06