Till innehåll på sidan

Hantera anmälan till utbildning

Efter att presumtiv student skickat in anmälan till utbildning till KTH sker behörighetsprövning, urval och antagning till program och kurser. Etablering i Ladok görs av antagna till forskarutbildning samt antagna inresande utbytesstudenter. Arbetet utförs av handläggare på utbildningskansli eller motsv. på skola och GVS/EDO/AUA i samarbete. Arbetet resulterar i att uppgifter om antagna finns i ladok och hantering av studiedeltagande är möjlig. I anslutning till att antagning sker tas nya studerande emot och informeras av administratörer och lärare/akademisk personal på skola samt av personal på GVS.

På denna sida publiceras beskrivningar av processer inom området hantera anmälan till utbildning:

Till startsidan för utbildningsadministrativa processer

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-17