Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Handlägga studier på annan nivå

KTH-studerande som läser på avancerad nivå och forskarnivå kan läsa kurser på annan nivå inom sitt utbildningsprogram respektive inom sin individuella studieplan. Processmodellerna tillsammans med aktivitetsbeskrivningarna nedan visar arbetsflödet i handläggningen. De är ett stöd till dig som är delaktig i någon del av processen.

Utbildning/kurser på grundnivå och avancerad nivå är sedan 1 juli 2011 avgiftsbelagda. Utbildning/kurser på forskarnivå omfattas ej av avgift. Om en KTH-doktorand läser kurser på grundnivå och avancerad nivå kan hen bli avgiftsskyldig enligt gällande regelverk.

Om doktoranden är avgiftsskyldig gäller då följande:

  • Läses kursen inom den individuella studieplanen (d.v.s. ingår i forskarstudierna) betalar doktoranden inte studieavgift.
  • Läses kursen utanför den individuella studieplanen måste doktoranden betala studieavgift.

KTH-doktorand som läser kurs på grundnivå eller avancerad nivå inom sin individuella studieplan

Processmodell och aktiviteter för process KTH-doktorand som läser kurs på grundnivå eller avancerad nivå inom sin individuella studieplan

KTH-doktorand som läser kurs på grundnivå eller avancerad nivå utanför sin individuella studieplan (ingen särskild handläggning)

En doktorand som vill läsa en KTH-kurs på grundnivå eller avancerad nivå utanför sin individuella studieplan hänvisas till kursutbudet för fort- och vidareutbildning/fristående kurs. Anmälan görs av doktorand på sedvanligt sätt via antagning.se. Om doktoranden blir antagen och är avgiftsskyldig måste studieavgift betalas innan kursregistrering kan göras.

KTH-antagen masterstudent som läser kurs på forskarnivå inom sitt utbildningsprogram

Processmodell, aktivieter och webbformulär för process KTH-antagen masterstudent som läser kurs på forskarnivå inom sitt utbildningsprogram

Processledning

Processägare

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren