Till innehåll på sidan

Hantera antagning till kurs inom program (AKP)

Anmälan till kurs inom program (AKP) gäller för huvuddelen av KTH:s studenters val av programkurser. Studenterna väljer kurser på antagning.se. Processen beskriver samarbetet mellan GVS/AUA och skolorna kring förberedelser för och genomförande av en antagningsomgång.

Processmodell

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktiviteterna nedan.

Hantera antagning till kurs inom program (pdf 86 kB)

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Start: kurstillfällen och läsårsplan är godkända på skola ca 15/1

1. Planera kommande AKP

2. Enas om tidplan för kommande AKP

3. Se över kursutbud

4. Exportera utbud från kopps

5. Gå igenom utbud och styra vem som får söka

6. Informera studenter - kommande AKP

7. Meddela gruppanmälan och avvikelser

8. Testa anmälan

9. Färdigställa och öppna anmälan

Under anmälningsperiod aktivitet 10 och 11

10. Anmäla till kurs

11. Stödja student

12. Hantera översökta kurser

Behörighetsbedömning 13A och 13B

13 A. Handlägga behörighet

13 B. Handlägga behörighet och/eller meritvärdera

14. Stänga anta till kurs i ladok

15. Säkerställa kvalitet inför urval

16. Köra urval och öppna anta till kurs i ladok

17. Se mitt antagningsbesked

18. Stödja student

19. Handlägga överklagande

20. Anta reserver

Resultat: Student kan registrera sig på kurs oavsett startdatum inom terminen

Relaterad information

Information på studentwebben:

Anmälan till kurs inom program

Information på KTH: Intranät:

Stödmaterial för arbete i AKP inkl tidplan

Process Maskinell behörighetsbedömning för programkurser

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av program och programkurser

Riktlinjer och Styrdokument

Antagningsordning vid KTH

Beslut V-2012-0295 om att AKP-processen ska användas (akt 1)

Intern riktlinje för studie- och karriärvägledning på KTH (V-2018-0088)

Processledning

Processägare

Processledare

Katarina Warfvinge
Katarina Warfvinge
produktionsansvarig 087907112

Katarina Warfvinge, antagningshandläggare, GVS/EDO/AUA/Antagningsgruppen

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-28