Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hantera antagning till kurs inom program (AKP)

Anmälan till kurs inom program (AKP) gäller för huvuddelen av KTH:s studenters val av programkurser. Studenterna väljer kurser på antagning.se. Processen beskriver samarbetet mellan EDO/AUA och skolorna kring förberedelser för och genomförande av en antagningsomgång.

Processmodell

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktiviteterna nedan.

Hantera antagning till kurs inom program (pdf 86 kB)

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Kurstillfällen och läsårsplan är godkända på skola ca 15 januari

1. Planera kommande AKP  (Antagningshandläggare)

2. Enas om tidplan för kommande AKP  (Handläggare VS skola/Antagningshandläggare)

3. Se över kursutbud  (Handläggare VS skola)

4. Exportera utbud från kopps  (Antagningshandläggare)

5. Gå igenom utbud och styra vem som får söka  (Antagningshandläggare)

6. Informera studenter - kommande AKP  (Handläggare VS skola)

7. Meddela gruppanmälan och avvikelser  (Handläggare VS skola)

8. Testa anmälan  (Handläggare VS skola)

9. Färdigställa och öppna anmälan  (Antagningshandläggare)

Under anmälningsperiod aktivitet 10 och 11

10. Anmäla till kurs  (Student)

11. Stödja student  (Handläggare VS skola)

12. Hantera översökta kurser  (Antagningshandläggare)

Behörighetsbedömning 13A och 13B

13 A. Handlägga behörighet  (Antagningshandläggare)

13 B. Handlägga behörighet och/eller meritvärdera  (Handläggare VS skola)

14. Stänga anta till kurs i ladok  (Handläggare ladok/Antagning)

15. Säkerställa kvalitet inför urval  (Antagningshandläggare)

16. Köra urval och öppna anta till kurs i ladok  (Antagningshandläggare)

17. Se mitt antagningsbesked  (Student)

18. Stödja student  (Handläggare VS skola)

19. Handlägga överklagande  (Antagningshandläggare)

20. Anta reserver  (Handläggare VS skola)

Resultat

Student kan registrera sig på kurs oavsett startdatum inom terminen

Relaterad information

Information på studentwebben

Anmälan till kurs inom program

Information på KTH:s Intranät

Stödmaterial för arbete i AKP inkl tidplan

Process Maskinell behörighetsbedömning för programkurser

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av program och programkurser

Riktlinjer och Styrdokument

Antagningsordning vid KTH

Beslut V-2012-0295 om att AKP-processen ska användas (akt 1)

Intern riktlinje för studie- och karriärvägledning på KTH (V-2018-0088)

Processledning

Processägare

Processledare

Katarina Warfvinge
Katarina Warfvinge produktionsansvarig kwar@kth.se 087907112 Profil

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren