Anmälan till Kurs inom Program

Här finner du information om Anmälan till Kurs inom Program, AKP. Informationen riktar sig till anställda på KTH och bör användas som stöd i arbetsprocessen.

Vad är Anmälan till Kurs inom Program?

Anmälan till kurs inom program, AKP, är den process programstudenter på KTH genomgår för att anmäla sig till sina kurser inför nästkommande termin. Anmälan sker av studenten via antagning.se / universityadmissions.se.

Support, frågor m.m

Har du några frågor? Vänd dig till Antagningsgruppen via: info@kth.se

Kalender

Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2015-09-15