Till innehåll på sidan

Anmälan till Kurs inom Program

Här finner du information om Anmälan till Kurs inom Program, AKP. Informationen riktar sig till anställda på KTH och bör användas som stöd i arbetsprocessen.

AKP-processen

Beskrivning av AKP-processen finns på:

intra.kth.se/utbildning/utbi/hantera-anmalan/akp

Material från uppstartsmötet onsdag 2023-03-01

AKP-presentation - Uppstartsmöte HT23.pdf (pdf 333 kB)

Inspelningen från mötet finns i AKP-mappen:
P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\HT23\Uppstart

Utskick av information

Under omgången skickar antagningen ut information till skolorna. UA ansvarar för att vidarebefordra informationen till berörd personal.

Kontakt antagningen

Det bästa sättet att kontakta de antagningshandläggare som arbetar med AKP är att mejla till info@kth.se . Skriv gärna i ämnesraden att det gäller AKP.