Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anmälan till Kurs inom Program

Här finner du information om Anmälan till Kurs inom Program, AKP. Informationen riktar sig till anställda på KTH och bör användas som stöd i arbetsprocessen.

AKP-processen

Beskrivning av AKP-processen finns på:

Process hantera antagning till kurs inom program

Process Maskinell behörighetsbedömning för programkurser

Uppstartsmötet onsdag 2024-03-06

Presentationen från mötet:
Uppstartsmöte AKPHT24.pdf (pdf 682 kB)

Inspelningen från mötet finns på:

P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\HT24\Uppstartsmötet

Utskick av information

Under omgången skickar antagningen ut information till skolorna. UA ansvarar för att vidarebefordra informationen till berörd personal.

Kontakt antagningen

Det bästa sättet att kontakta de antagningshandläggare som arbetar med AKP är att mejla till info@kth.se . Skriv gärna i ämnesraden att det gäller AKP.