Till innehåll på sidan

Tidplan för AKP VT23

Nedan följer tidplan för antagningens och skolornas arbete med programstudenternas kursval inför VT23

onsdag 21 september

kl 9.30–11.00: Uppstartsmöte inför kommande AKP-omgång. Mötet genomförs på Zoom​ .​​​​​​

fredag 23 september

Sista dag att göra ändringar i kurstillfällen i KOPPS utan att meddela antagningen. Ändringar därefter måste meddelas antagningen.

Sista dag för program att anmäla kurser både för maskinell bedömning av särskild behörighet och för manuell särskild behörighetsbedömning på NyA-webben.*

fredag 21 oktober

Sista dag att bekräfta vilka studenter med utlöpande studieuppehåll som ska söka kurser i AKP. Lista sparas på
P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\VT23\Utlöpande studieuppehåll

Sista dag att ange vilka program som skall gruppanmälas till obligatoriska kurser. Ifylld excelmall med vilka programterminer som ska gruppanmälas ska finnas här: P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\VT23\Gruppanmälan

Sista dag för Antagningsgruppen att lämna slutgiltigt besked till skola om vilka kurser som kommer att få maskinell bedömning av särskild behörighet.

onsdag 26 oktober, torsdag 27 oktober
Kl. 10–12 och 13–15: Anmälan öppen för testare från skolor båda dagarna.
Plats: Zoom ( direktlänk till mötet här ).
Anmälan för att delta i testning görs via KTH-Form .

tisdag 1 november
Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se.

tisdag 15 november
Sista anmälningsdag.

torsdag 17 november
Maskinell och manuell bedömning av särskild behörighet börjar.

onsdag 7 december
Maskinell och manuell bedömning av särskild behörighet till kurs ska vara klar.

fredag 9 december
Kursantagning i Ladok stänger inför urval (öppnar åter efter urval).

fredag 16 december
Urval och antagningsbesked. Överföring till Ladok . Kursantagning åter tillgänglig i Ladok.

*Informera om revidering av särskilda behörighetskrav i kursplan pågår. Återkom i så fall med specifik information senast 2022-10-16.