Till innehåll på sidan

Tidplan för AKPVT22

Nedan följer tidplan för antagningens och skolornas arbete med programstudenternas kursval inför VT22

Onsdag 15 september
Uppstartsmöte kl. 13-15 inför kommande AKP-omgång. Zoom: (länk borttagen då tiden har passerat).

Fredag 24 sept

Sista dag att göra ändringar (t.ex. målgruppsändringar, kopplade program, fritext) i kurstillfällen i KOPPS. Ändringar därefter måste meddelas antagningen via info@kth.se

Sista dag att anmäla önskemål att göra manuell särskild behörighetsbedömning på NyA-webben

Sista dag att anmäla kurser för maskinell bedömning av särskild behörighet
Mall för anmälan av kurser till maskinell SB-bedömning finns på:
P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\VT22\Maskinell SB-bedömning

Fredag 15 oktober
Sista dag att ange vilka program som skall gruppanmälas till obligatoriska kurser. Mall att kopiera och fylla i finns på:
P:/UF/Antagningen/Antagningslistor/AKP/VT22/Gruppanmälan

Sista dag för Antagningen att lämna slutgiltigt besked till skolan om vilka kurser som kommer att få maskinell bedömning av särskild behörighet.

Fredag 22 oktober
Sista dag att bekräfta vilka studenter med utgående studieuppehåll som ska söka kurser.
P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\VT22\Studenter med utlöpande studieuppehåll

Onsdag 27– torsdag 28 oktober
Antagning.se öppen för testare. 10.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00 båda dagarna.
Inbjudan och Zoom-länk kommer att skickas ut.

Måndag 1 november
Anmälan öppnar på antagning.se/universityadmissions.se.

Måndag 15 november
Sista anmälningsdag.

Måndag 6 december
Skolornas manuella bedömning av särskild behörighet på NyA-webben ska vara klar.
Skolornas kontroll av maskinell bedömning av särskild behörighet ska också vara klar.

Torsdag 9 december
Anta till kurs-funktion i Ladok stänger inför AKP-urvalet.

Torsdag 16 december
Urvalet genomförs och antagningsbesked når studenterna.
Överföring av urvalsresultat till Ladok.
Kursantagning i Ladok öppnar åter under dagen