Tidplan för AKPVT21

16 september
Uppstartsmöte inför AKPVT21. 13-15 Zoom:
kth-se.zoom.us/j/67592877273

25 september
Sista dag att göra ändringar (t.ex. målgruppsändringar, kopplade program, fritext) i kurstillfällen i KOPPS. Ändringar därefter måste meddelas antagningen.

16 oktober
Sista dag att ange vilka program som skall gruppanmälas till obligatoriska kurser.
Excel-listor med vilka programterminer som ska gruppanmälas ska finnas i mappen: P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\VT21\Gruppanmälan

23 oktober
Sista dag att bekräfta vilka studenter med utlöpande studieuppehåll som ska söka kurser i AKP. Lista kommer att finnas på:
P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\VT21\Utlöpande studieuppehåll

28 och 29 oktober
Antagning.se öppen för testare från skolorna kl. 10-12 och 13-15 båda dagarna. Plats: Zoom (länk meddelas senare)

1 - 16 november
Anmälan öppen för sökande på antagning.se/universityadmissions.se

9 - 16 december
Kursantagning i Ladok stängd för urvalsförberedelser.

16 december
Urval genomförs och antagningsbesked skickas ut. Överföring av antagna till Ladok.
Kursantagning öppnar i Ladok under dagen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-10