Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tidplan för AKP HT24

Nedan följer tidplanen för det gemensamma arbetet med programstudenternas kursval inför HT24.

onsdag 6 mars
Kl. 9.30 - 11.00 Uppstartsmöte inför kommande AKP-omgång. Mötet genomfördes på zoom.

torsdag 14 mars
Alla kurstillfällen som ska vara med i AKP måste vara helt klara och godkända.

fredag 15 mars

Antagningen tar ut underlag för kursutbudet ur KOPPS. Alla kurstillfällen med kurstyp ORD, start HT24 och ”publicera på antagning.se: JA” söks ut och sparas i en excelfil. Ev. nödvändiga ändringar i kurstillfälle efter torsdag 14 mars måste meddelas antagningen på info@kth.se , annars kommer ändringen inte med i utbudet som kan sökas via NyA.

tisdag 16 april

Sista dag för program att anmäla kurser för maskinell bedömning av särskild behörighet. Ifylld mall med alla kurser och vilka kurser som är aktuella ska vara uppladdad på P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\HT24\Maskinell SB-bedömning

Även önskemål om att bedöma särskild behörighet manuellt meddelas.
P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\HT24\Manuell SB-bedömning.

måndag 22 april, tisdag 23 april
Kl. 10–12 och 13–15: Testning: ser rätt studenter rätt kurser? Skolor tillsammans med antagningen.
Plats: zoom

Anmälan  är obligatorisk och görs via KTH-form. Formuläret publiceras i god tid före testsningen. Anledningen att anmälan krävs är att alla som ska testa behöver uppge personnummer för att det ska fungera.

Här hittar du instruktioner för testningen .

fredag 26 april

Sista dag att ange vilka program och kullar som skall ha gruppanmälan till obligatoriska kurser. Ifyllt excel-formulär ska vara upplagt på: P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\HT24\Gruppanmälan

Sista dag att bekräfta vilka studenter med utlöpande studieuppehåll som ska söka kurser i AKP. Lista sparas på:
P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\HT24\Studenter med utlöpande studieuppehåll

onsdag 1 maj
Studenterna kan börja söka kurser antagning.se och universityadmissions.se.

onsdag 15 maj
Sista anmälningsdag.

fredag 17 maj - detta var planerat datum men har fått senareläggas till 22 maj.
Maskinell och manuell bedömning av särskild behörighet börjar.

fredag 26 juli
Bedömning av särskild behörighet ska vara helt klar.

onsdag 24 juli
Kursantagning i Ladok stänger inför urval (öppnar åter efter urval).

måndag 5 augusti
Urval och antagningsbesked klart ca. 14.30. Antagningarna förs över till Ladok från ca 15.

tisdag 6 augusti
Kursantagning tillgänglig i Ladok. Om det är möjligt kan den öppna sen eftermiddag 5 augusti.