Till innehåll på sidan

Tidplan för AKPHT21

Nedan följer tidplan för antagningens och skolornas arbete med programstudenternas kursval inför HT21

Onsdag 3 mars
Uppstartsmöte kl. 10-12 inför kommande AKP-omgång. Zoom: (länk borttagen då den inte längre är aktuell)

Tisdag 16 mars
Sista dag att göra ORD-kurstillfällen klara i Kopps.
Om ändringar görs därefter måste antagningen meddelas via info@kth.se

Även sista dag att anmäla kurser för maskinell bedömning av särskild behörighet.
Mall för anmälan av kurser till maskinell SB-bedömning finns på
P:/UF/Antagningen/Antagningslistor/AKP/HT21/Maskinell SB-bedömning

Onsdag 31 mars
Antagningen lämnar slutgiltigt besked till skolan om vilka kurser som tas med i maskinell SB-bedömning.

Fredag 16 april
Sista dag att ange vilka program som skall gruppanmälas till obligatoriska kurser.
Excel-listor med vilka programterminer som ska gruppanmälas ska vara upplagda på P:/UF/Antagningen/Antagningslistor/AKP/HT21/Gruppanmälan

Fredag 23 april
Sista dag att bekräfta vilka studenter med utgående studieuppehåll som ska söka kurser.
P:/UF/Antagningen/Antagningslistor/AKP/HT21/Studenter med utlöpande studieuppehåll

Onsdag 28 – torsdag 29 april
Antagning.se öppen för testare. Inbjudan och Zoom-länk kommer att skickas ut.

Lördag 1 maj
Anmälan öppnar på antagning.se/universityadmissions.se.

Måndag 17 maj
Sista anmälningsdag.

Fredag 23 juli
Anta till kurs-funktion i Ladok stängd fram till efter urvalet.
Även deadline för skolornas SB-bedömning på NyA-webben.

Torsdag 5 augusti
Urvalet genomförs och antagningsbesked når studenterna.
Överföring av urvalsresultat till Ladok.