Till innehåll på sidan

Tidplan för AKPHT22

Nedan följer tidplan för antagningens och skolornas arbete med programstudenternas kursval inför HT22

Onsdag 23:e februari
Uppstartsmöte kl. 09.30-11.30 inför kommande AKP-omgång.

Onsdag 16 mars

Sista dag att göra ändringar (t.ex. målgruppsändringar, kopplade program, fritext) i kurstillfällen i KOPPS. Ändringar därefter måste meddelas antagningen via info@kth.se

Sista dag att anmäla önskemål att göra manuell särskild behörighetsbedömning på NyA-webben

Sista dag att anmäla kurser för maskinell bedömning av särskild behörighet
Mall för anmälan av kurser till maskinell SB-bedömning finns på:
P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\HT22\Maskinell SB-bedömning

Onsdag 13 april
Sista dag att ange vilka program som skall gruppanmälas till obligatoriska kurser. Mall att kopiera och fylla i finns på:
P:/UF/Antagningen/Antagningslistor/AKP/HT22/Gruppanmälan

Sista dag för Antagningen att lämna slutgiltigt besked till skolan om vilka kurser som kommer att få maskinell bedömning av särskild behörighet.

Fredag 22 april
Sista dag att bekräfta vilka studenter med utgående studieuppehåll som ska söka kurser.
P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\HT22\Studenter med utlöpande studieuppehåll

Onsdag 27– torsdag 28 april
Antagning.se öppen för testare. 10.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00 båda dagarna.
Plats: Zoom
Anmälan görs via KTH-Form .

Söndag 1 maj
Anmälan öppnar på antagning.se/universityadmissions.se.

Måndag 16 maj
Sista anmälningsdag.

Onsdag 20 juli
Skolornas manuella bedömning av särskild behörighet på NyA-webben ska vara klar.
Skolornas kontroll av maskinell bedömning av särskild behörighet ska också vara klar.

Fredag 22 juli
Anta till kurs-funktion i Ladok stänger inför AKP-urvalet.

Fredag 5 augusti
Urvalet genomförs och antagningsbesked når studenterna.
Överföring av urvalsresultat till Ladok.
Kursantagning i Ladok öppnar åter under dagen