Till innehåll på sidan

Tidplan för AKP VT24

Nedan följer tidplanen för det gemensamma arbetet med programstudenternas kursval inför VT24.

torsdag 21 september

Kl. 9.30–11.00: Uppstartsmöte inför kommande AKP-omgång. Mötet genomförs på Zoom .

måndag 25 september

Antagningen tar ut kursutbudet som ska vara helt klart och komplett. Alla kurstillfällen med kurstyp ORD, start VT24 och ”publicera på antagning.se: JA” söks ut och sparas i en excelfil. Ev. nödvändiga ändringar efter detta måste meddelas antagningen på info@kth.se .

måndag 16 oktober

Sista dag för program att anmäla kurser för maskinell bedömning av särskild behörighet. Ifylld mall med alla kurser och vilka kurser som är aktuella ska vara uppladdad på P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\VT24\Maskinell SB-bedömning

onsdag 25 oktober, torsdag 26 oktober
Kl. 10–12 och 13–15: Testning: ser rätt studenter rätt kurser? Skolor tillsammans med antagningen.
Plats: Zoom .
Anmälan för att delta i testning är obligatorisk och görs via KTH-Form .

Här hittar du instruktioner för testningen .

fredag 27 oktober

Sista dag att ange vilka program som skall gruppanmälas till obligatoriska kurser. Excel-listor med vilka programterminer som ska gruppanmälas ska vara upplagda på: P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\VT24\Gruppanmälan

Sista dag att bekräfta vilka studenter med utlöpande studieuppehåll som ska söka kurser i AKP. Lista sparas på:
P:\UF\Antagningen\Antagningslistor\AKP\VT24\Studenter med utlöpande studieuppehåll

onsdag 1 november
Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se.

onsdag 15 november
Sista anmälningsdag.

fredag 17 november
Maskinell och manuell bedömning av särskild behörighet börjar.

onsdag 6 december
Bedömning av särskild behörighet ska vara klar.

fredag 8 december
Kursantagning i Ladok stänger inför urval (öppnar åter efter urval).

fredag 15 december
Urval och antagningsbesked. Överföring till Ladok. Kursantagning tillgänglig i Ladok.