Till innehåll på sidan

Manualer

Här finner du användbar stöddokumentation för AKP

Information till studenter

Information riktad till studenter finns på svenska och engelska på länkarna nedan:
Anmälan till kurs inom program

Course application

Testa AKP på antagning.se

För att testa att anmäla sig till kurser såsom en programstudent så måste du göra följande för att förbereda.

1. Anmäl dig till testningstillfället för aktuell termin via formulär som antagningen skapat.

2. Logga in i testningstillfället - normalt två dagar i slutet av oktober respektive april.

3. Gör en profil för vilken student du vill testa t ex ”Åk 3 CMAST” och meddela antagningspersonal att det är det program du önskar testa.

3. Kontrollera på studentwebben vilka kurser den studenten bör anmäla sig till.

4.Logga in på antagning.se och gör anmälan utifrån den instruktion som finns för studenten.

5. Om en kurs inte går att hitta, beskriv situationen för antagningens personal för felsökning och hjälp.

6. Om du vill byta program att testa - gå tillbaka till punkt 3.