Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Manualer

Här finner du användbar stöddokumentation för AKP

Information till studenter

Information riktad till studenter finns på svenska och engelska på länkarna nedan:
Anmälan till kurs inom program

Course application

Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering i NyA-webben

Lathund för bedömning på NyA-webben.pdf (pdf 743 kB)

Stöd för handläggning i NyA-webben finns också på:
uhrporten.se/nyaanvandarstod
För att komma in på NyA-användarstöd krävs konto. Det ansöker du om genom att på sidan ovan klicka på knappen "Ansök om konto" (högst upp på sidan). Du förs vidare till en sida där du ska välja "Ansökan för dig som jobbar på ett lärosäte (via Shibboleht)". När du klickat på det förs du till KTH-inloggning och därefter direkt tillbaka till ansökan om konto för att fylla i personuppgifter, vad du har för yrkesroll och "motivering till skapande av användare". I rutan för motivering till skapande av användare: skriver du: "KTH-anställd som arbetar med NyA-webben".
Därefter godkänner du att UHR får använda dina personuppgifter och skickar ansökan. Du får bekräftelse på skärmen att ansökan är skickad. När ansökan är godkänd får du ett mejl med länk till inloggningssida. Därefter är det bara att logga in.

Guide - testa anmälan på antagning.se (universityadmissions.se)

Vad är testning och varför ska vi testa?

Innan anmälan till kurser inom program öppnar på antagning.se har handläggare på skolorna möjlighet att som programstudent testa att söka fram kurser. Syftet med testningen är att kontrollera att studenterna kan hitta de kurser de ska och får ha inom ramen för sina program.

Kurstillfällen inom AKP har nämligen begränsningar när det gäller vilka programstudenter som får anmäla sig. Begränsningar i form av anmälningsmodeller läggs in för vem som ska kunna hitta ett givet kurstillfälle på antagning.se. Dessa bygger vi på antagningsgruppen utifrån vad som står under kopplade program och målgrupp i KOPPS.

På universityadmissions.se kan endast engelskspråkiga kurser sökas fram. På antagning.se söker man fram kurser oavsett undervisningsspråk.

Eftersom det är väldigt många kurstillfällen och allt arbete är manuellt är det lätt hänt att fel uppstår. Det är bättre om vi kan hitta och åtgärda dessa fel innan studenterna börjar söka sina kurser.

Testningen är ett sätt att snabbt och i förväg säkerhetskontrollera det arbete som lagts ned. Syftet är att minska mejl till både antagning och studievägledning från studenter som inte hittar sina kurser när anmälan väl öppnar.

Hur går det till?

För att testa att anmäla dig till kurser som om du vore programstudent måste ditt personnummer vara registrerat i NyA. Du måste därför ha ett konto på antagning.se och även ha anmält dig till utbildning på KTH eller ha fått uppgifter från KTH Ladok överförda till antagning.se i samband med annan anmälan. Har du någon gång anmält dig till utbildning via antagning.se är det troligt att du har konto. Om inte behöver du skapa ett konto.

Om du inte har sökt utbildning på KTH, privat eller i samband med test av anmälan tidigare terminer, så måste du, förutom att eventuellt skapa konto, även själv göra en anmälan till KTH. Du måste skicka in anmälan för att det ska fungera. Så fort du fått kvittens på att anmälan är mottagen kan du ta bort den igen.

  1. Anmäl dig till testningen via KTH-form. Länk finns tillgänglig på KTH:s intranät (tidplanen för AKP) inför varje testningstillfälle.
  2. Logga in i testningen på Zoom. Antagningspersonal kommer att finnas inloggade och hjälpa dig. Du kommer att bli inlagd i antagningssystemet som student på det/de program du ska testa. Du testar alltid ett program eller inriktning i taget.
  3. När du blivit tillagd på det önskade programmet, logga in på antagning.se och välj logga in via studentportal – universitet/högskola: Kungliga Tekniska Högskolan.
  4. Kontrollera vilka kurser studenterna på det program du testar ska anmäla sig till.

Gå till: antagning.se . Se till att rätt termin är förvald; om inte så ändra. Leta upp kursen genom att söka på kurskod eller anmälningskod. Du kan också välja KTH som lärosäte för att bara få upp våra kurser, men söker du på kurskod borde risken för att samma kod finns på annat lärosäte vara låg. OBS – du behöver inte lägga till någon anmälan – det räcker med att du får en sökträff för att du ska veta att det fungerar som tänkt!

  1. Om du inte får någon sökträff, skriv i möteschatten vilket program du testat för och vilka kurser du inte hittade. Antagningen sparar ner chatten och återkopplar till dig per e-post om det inte går att återkoppla direkt i mötet.
  2. Gå vidare till nästa kurs för samma program och gör likadant.
  3. Om du vill byta för att testa annat program eller inriktning så säg till antagningshandläggare. Observera att du måste logga ut från antagning.se när du byter program och sedan logga in när du får klartecken att antagningen lagt in ändringen. Det kan bli ganska många in- och utloggningar.

Frågor du har före testning skickas till info@kth.se . Under testningen frågar du antagningshandläggare som är inloggade.
 

_______________________________________________________

* GDPR-begränsningar i antagningssystemet gör att vi bara får söka ut personer som något så när i närtid har sökt utbildning på KTH via antagning.se (eller universityadmissions.se) och vi måste kunna söka ut testarna för att det hela ska fungera. UHR gallrar personuppgifter ur NyA årligen varför även personer som har testat tidigare kan behöva age