Till innehåll på sidan

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av program och programkurser

För att ge en förståelse för arbetet med KTH:s utbildningsutbud för program och kurser inom program listas här i kronologisk ordning de olika aktiviteter som ingår i arbetet.

Om tidplanen

Datumen i tabellen nedan uppdateras en gång om året i slutet av maj, efter avstämning med utbildningsadministrativa utskottet. Observera att program med vårstart som samläser med program med höststart kan behöva följa den tidplan som gäller för programmen med höststart.

Mer information

Ytterligare information om processerna inrätta kurs och fastställa kursplan , Ändra kurs/revidera kursplan , förändra programutbud  samt schemalägga termin  finns på respektive sida för utbildningsadministrativa processer. För mer information om hantering i Kopps se manual för läsårsplanering .

Tabellförklaring

Datum markerade med *) är samma varje år, och regleras i beslutet "Beslut om sista datum för att besluta om utbildningsutbud vid KTH", V-2022-0535 3.1

Datum för beslut om utbildningsplan och kurs/kursplan samt när uppgifter ska vara inlagda i Kopps visas även i nedan kalender:   

Kalender för program och programkurser

Tidplan för aktiviteter som sker HT22/VT23
Datum för deadline/beslut System Aktivitet Inför termin/läsår Utförare
Vecka 33 (2022) Kopps Lässchemaunderlag inlagda i kurstillfällen i Kopps. Underlaget och kurstillfällen förs över från Kopps till TimeEdit. VT23 Skola
Datum ej satt (normalt senast 30 juni, men är senarelagt till "hösten" detta år) - Beslut om läsårsindelning HT24/VT25 Rektor
2022-09-01*) -

Beslut om utbildningsplan för program med höststart. I beslutet ska anges om ett tilläggsbeslut avseende utbildningens genomförande och/eller kurslista tillkommer.

HT23 Skola
2022-09-15 Kopps Utbildningsplaner för program med höststart är inlagda i Kopps och satta i status ”Godkänd" (inklusive preliminär kurslista). HT23 Skola
2022-09-15 Antagning.se Anmälan till program på antagning.se öppnar VT23 GVS/Antagningsgruppen
From 2022-09-16 Kopps Möjligt att börja "önska" kurstillfällen i läsårsplan för program med höststart. Görs genom att kopiera föregående läsårs läsårsplan i Kopps. Kräver att kurslista i utbildningsplan finns från tidigare steg. HT23/VT24 Skola
Runt 2022-09-26 Kopps Underlag till AKP tas ut från Kopps. Kräver att kurstillfällen är godkända och kopplade till program. Ev. förändring av särskild behörighet på kurs som sker efter detta datum meddelas antagningsgruppen. VT23 GVS/Antagningsgruppen
2022-10-15*) - Beslut om inrättande av kurs HT23/VT24 Skola
2022-10-15*) - Beslut om ändring av kurs/kursplan VT23 Skola
2022-10-17 antagning.se Anmälan till program på antagning.se stänger VT23 GVS/Antagningsgruppen
2022-10-16 antagning.se Anmälan till masterprogram på universityadmissions.se öppnar HT23 GVS/Antagningsgruppen
Vecka 42 (2022) - Schemaremiss klar VT23 GVS/Schemagruppen
2022-10-20 -

Beslut om inrättade kurser Ladok-supporten tillhanda

HT23/VT24

Skola
2022-10-20 - Beslut om ändrade kurser/kursplaner Ladok-supporten tillhanda. Gäller endast vid ändring av moduler. VT23 Skola
2022-10-24 Ladok

Nyinrättade kurser är inlagda i Ladok. Kurserna förs automatiskt över till Kopps.

HT23/VT24 

GVS/VoS
2022-10-24 Ladok Nya kursversioner är inlagda i Ladok (pga ändrade moduler). Kursversionerna förs automatiskt över till Kopps VT23 GVS/VoS
2022-10-28 Kopps Kursplaner för nyinrättade kurser är inlagda i Kopps HT23/VT24 Skola
2022-10-28 Kopps Nya versioner av kursplaner är inlagda i Kopps VT23 Skola

Vecka 44 (2022)

TimeEdit Schema publiceras VT23 GVS/Schemagruppen
Runt 2022-11-01 antagning.se AKP öppnar VT23 GVS/Antagningsgruppen

2022-11-01 (görs detta datum)

Kopps Godkända kurstillfällen i Kopps sätts i status ”Komplett” i Ladok och blir synliga i fliken Studiedokumentation i Ladok. Görs via Kopps.
 
VT23 GVS/VoS
Möjligt från 2022-11-02 Ladok Direktantagning till kurs via Ladok är möjlig VT23 Skola
2022-11-15 antagning.se AKP stänger VT23 GVS/Antagningsgruppen
2022-11-15*) - Beslut om tilläggsbeslut för utbildningsplan för program med höststart, avseende utbildningens genomförande och/eller kurslista (tilläggsbeslut tillåts inte för nyinrättade program)
 
HT23 Skola
 2022-11-15 Kopps Ändringar i utbildningsplaner för program med höststart är inlagda i Kopps enligt tilläggsbeslut HT23 Skola
 2022-12-01 Kopps Önskemål om kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart är inlagda i Kopps. Görs genom att kopiera föregående läsårs läsårsplan. Institutioner/avdelningar kan börja föra diskussioner med programmen kring kurstillfällen. HT23/VT24 Skola
2022-12-15 Kopps Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart är sammanfogade och har satts i status ”Ansökt” i Kopps HT23/VT24 Skola
 2023-01-16 Kopps Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart har satts i status ”Godkänt” i Kopps. Kurstillfällena blir automatiskt exporterade till Ladok samt publiceras i kurs- och programkatalogen HT23/VT24 Skola
2023-01-16 Kopps Läsårsplan för program med höststart har satts i status ”Villkorligt godkänd” i Kopps. Status ändras automatiskt till "Godkänd" för läsårsplan när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänt”.  HT23/VT24 Skola
2023-01-16 antagning.se Anmälan till masterprogram på antagning.se stänger HT23 GVS/Antagningsgruppen
2023-01-23 Kopps Lässchemaunderlag inlagda i kurstillfällen i Kopps. Underlaget och kurstillfällen förs över från Kopps till TimeEdit. HT23 Skola
Runt 2023-03-15 Kopps Underlag till AKP tas ut från Kopps. Kräver att kurstillfällen är godkända och kopplade till program. Ev. förändring av särskild behörighet på kurs som sker efter detta datum meddelas antagningsgruppen. HT23 GVS/Antagningsgruppen
2023-03-15 antagning.se Anmälan till program på antagning.se öppnar HT23 GVS/Antagningsgruppen
2023-04-01*) - Beslut om utbildningsplan för program med vårstart VT24 Skola

2023-04-17 (normalt 15 april, men det är en lördag)

antagning.se Anmälan till program på antagning.se stänger HT23 GVS/Antagningsgruppen
2023-04-17 Kopps

Utbildningsplaner (inklusive kurslista) för program med vårstart är inlagda i Kopps och satta i status ”Godkänd”. OBS, om samläsning sker med program med höststart följs istället tidplanen för program med höststart.

VT24 Skola
2023-04-15*) - Beslut om ändring av kurs/kursplan HT23 Skola
2023-04-18 - Svar på schemaremiss ska vara skickade till Schemagruppen HT23 Skola
Från och med 2023-04-18 Kopps Möjligt att börja "önska" kurstillfällen i läsårsplan för program med vårstart. Görs genom att kopiera föregående läsårs läsårsplan i Kopps. Kräver att kurslista i utbildningsplan finns från tidigare steg. OBS, om samläsning sker med program med höststart följs istället tidplanen för program med höststart. VT24/HT24 Skola
2023-04-19 - Beslut om ändrade kurser/kursplaner Ladok-supporten tillhanda. Gäller endast vid ändring av moduler. HT23 Skola
2023-04-21 Ladok Nya kursversioner är inlagda i Ladok (pga ändrade moduler). Kursversionerna förs automatiskt över till Kopps. HT23 GVS/VoS
2023-04-27 Kopps Nya versioner av kursplaner är inlagda i Kopps HT23 Skola
2023-04-28 (sker detta datum) Kopps Godkända kurstillfällen i Kopps sätts i status ”Komplett” i Ladok och blir synliga i fliken Studiedokumentation i Ladok. Görs via Kopps HT23 GVS/VoS
Möjligt från: 2023-04-29 Ladok Direktantagning till kurs via Ladok är möjlig HT23 Skola
2023-05-01 TimeEdit Schema publiceras HT23 GVS/Schemagruppen
2023-05-01 antagning.se AKP öppnar HT23 GVS/Antagningsgruppen
2023-05-02 Kopps

Önskemål om kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart är inlagda i Kopps. Görs genom att kopiera föregående läsårs läsårsplan. Institutioner/avdelningar kan börja föra diskussioner med programmen kring kurstillfällen. OBS, om samläsning sker med program med höststart följs istället tidplanen för program med höststart.

VT24/HT24 Skola
2023-05-15 antagning.se AKP stänger HT23 GVS/Antagningsgruppen
2023-05-15 Kopps Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart är sammanfogade och har satts i status ”Ansökt” i Kopps. OBS, om samläsning sker med program med höststart följs istället tidplanen för program med höststart. VT24/HT24 Skola

2023-06-15*)

- Beslut om utbildningsutbud inför kommande läsår HT24/VT25 Rektor
2023-06-15 Kopps

Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart har satts i status ”Godkänt” i Kopps. Kurstillfällena blir automatiskt exporterade till Ladok samt publiceras i kurs- och programkatalogen

VT24/HT24 Skola
2023-06-15 Kopps

Läsårsplan för program med vårstart har satts i status ”Villkorligt godkänd” i Kopps. Status ändras automatiskt till "Godkänd" för läsårsplan när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänt”.

VT24/HT24 Skola
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-02