Till innehåll på sidan

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av program och programkurser

För att ge en förståelse för arbetet med KTH:s utbildningsutbud för program och kurser inom program listas här i kronologisk ordning de olika aktiviteter som ingår i arbetet. Listan kompletteras även med en kalender med kalenderhändelser som du kan exportera till din kalender

Om tidplanen

Datumen i tabellen nedan uppdateras en gång om året i slutet av maj, efter avstämning med utbildningsadministrativa utskottet. Observera att program med vårstart som samläser med program med höststart kan behöva följa den tidplan som gäller för programmen med höststart.

Mer information

Ytterligare information om processerna inrätta kurs och fastställa kursplan , Ändra kurs/revidera kursplan , förändra programutbud  samt schemalägga termin  finns på respektive sida för utbildningsadministrativa processer. För mer information om hantering i Kopps se manual för läsårsplanering .

Tabellförklaring

Datum markerade med *) är samma varje år, och regleras i beslutet "Beslut om sista datum för att besluta om utbildningsutbud vid KTH", V-2022-0535 3.1

Datum för beslut om utbildningsplan och kurs/kursplan samt när uppgifter ska vara inlagda i Kopps visas även i nedan kalender:   

Kalender för program och programkurser

Tidplan för aktiviteter som sker från och med maj 2023 till och med juni 2024
Datum för deadline/beslut System Aktivitet Inför termin/läsår Utförare
2023-05-01 TimeEdit Schema publiceras HT23 VS/Schemagruppen
2023-05-01 antagning.se AKP öppnar HT23 VS/Antagningsgruppen
2023-05-02 Kopps

Önskemål om kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart är inlagda i Kopps. Görs genom att kopiera föregående läsårs läsårsplan. Institutioner/avdelningar kan börja föra diskussioner med programmen kring kurstillfällen. OBS, om samläsning sker med program med höststart följs istället tidplanen för program med höststart.

VT24/HT24 Skola
2023-05-15 antagning.se AKP stänger HT23 VS/Antagningsgruppen
2023-05-15 Kopps Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart är sammanfogade och har satts i status ”Ansökt” i Kopps. OBS, om samläsning sker med program med höststart följs istället tidplanen för program med höststart. VT24/HT24 Skola

2023-06-15*)

- Beslut om utbildningsutbud inför kommande läsår HT24/VT25 Rektor
2023-06-15 Kopps

Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart har satts i status ”Godkänt” i Kopps. Kurstillfällena blir automatiskt exporterade till Ladok samt publiceras i kurs- och programkatalogen

VT24/HT24 Skola
2023-06-15 Kopps

Läsårsplan för program med vårstart har satts i status ”Villkorligt godkänd” i Kopps. Status ändras automatiskt till "Godkänd" för läsårsplan när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänt”.

VT24/HT24 Skola
Normalt senast 30 juni, men var senarelagt till "hösten" föregående år - Beslut om läsårsindelning HT25/VT26 Rektor
2023-08-20 Kopps Lässchemaunderlag inlagda i kurstillfällen i Kopps. Underlaget och kurstillfällen förs över från Kopps till TimeEdit. VT24 Skola
2023-09-01*) Styrs av unversitetsdirektörsbeslut V-2022-0535 -

Beslut om utbildningsplan för program med höststart. I beslutet ska anges om ett tilläggsbeslut avseende utbildningens genomförande och/eller kurslista tillkommer.

HT24 Skola
2023-09-15 Kopps Utbildningsplaner för program med höststart är inlagda i Kopps och satta i status ”Godkänd" (inklusive preliminär kurslista). HT24 Skola
2023-09-15 antagning.se Anmälan till program på antagning.se öppnar VT24 VS/Antagningsgruppen
From 2023-09-16 Kopps Möjligt att börja "önska" kurstillfällen i läsårsplan för program med höststart. Görs genom att kopiera föregående läsårs läsårsplan i Kopps. Kräver att kurslista i utbildningsplan finns från tidigare steg. HT24/VT25 Skola
Runt 2023-09-22 Kopps Underlag till AKP tas ut från Kopps. Kräver att kurstillfällen är godkända och kopplade till program. Ev. förändring av särskild behörighet på kurs som sker efter detta datum meddelas antagningsgruppen. VT24 VS/Antagningsgruppen
2023-10-15*) Styrs av unversitetsdirektörsbeslut V-2022-0535 - Beslut om inrättande av kurs HT24/VT25 Skola
2023-10-15*) Styrs av unversitetsdirektörsbeslut V-2022-0535 - Beslut om ändring av kurs/kursplan VT24 Skola
2023-10-16 antagning.se Anmälan till program på antagning.se stänger VT24 VS/Antagningsgruppen
2023-10-16 antagning.se Anmälan till masterprogram på universityadmissions.se öppnar HT24 VS/Antagningsgruppen
2023-10-16 - Schemaremiss klar VT24 VS/Schemagruppen
2023-10-20 -

Beslut om inrättade kurser Ladok-supporten tillhanda

HT24/VT25

Skola
2023-10-20 - Beslut om ändrade kurser/kursplaner Ladok-supporten tillhanda. Gäller endast vid ändring av moduler. VT24 Skola
2023-10-25 Ladok

Nyinrättade kurser är inlagda i Ladok. Kurserna förs automatiskt över till Kopps.

HT24/VT25

VS/VoS
2023-10-25 Ladok Nya kursversioner är inlagda i Ladok (pga ändrade moduler). Kursversionerna förs automatiskt över till Kopps VT24 VS/VoS
2023-10-30 Kopps Kursplaner för nyinrättade kurser är inlagda i Kopps HT24/VT25 Skola
2023-10-30 Kopps Nya versioner av kursplaner är inlagda i Kopps VT24 Skola

2023-11-01

TimeEdit Schema publiceras VT24 VS/Schemagruppen
Runt 2023-11-01 antagning.se AKP öppnar VT24 VS/Antagningsgruppen

2023-11-01 (görs detta datum)

Kopps Godkända kurstillfällen i Kopps sätts i status ”Komplett” i Ladok och blir synliga i fliken Studiedokumentation i Ladok. Görs via Kopps. Möjliggör direktantagning i Ladok av studenter som har individuell studieplan och inte väljer kurser inom AKPn. VT24 VS/VoS
2023-11-15 antagning.se AKP stänger VT24 VS/Antagningsgruppen
2023-11-15*) Styrs av unversitetsdirektörsbeslut V-2022-0535 - Beslut om tilläggsbeslut för utbildningsplan för program med höststart, avseende utbildningens genomförande och/eller kurslista (tilläggsbeslut tillåts inte för nyinrättade program) HT24 Skola
 2023-11-15 Kopps Ändringar i utbildningsplaner för program med höststart är inlagda i Kopps enligt tilläggsbeslut HT24 Skola
 2023-11-27 Kopps Önskemål om kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart är inlagda i Kopps. Görs genom att kopiera föregående läsårs läsårsplan. Institutioner/avdelningar kan börja föra diskussioner med programmen kring kurstillfällen. HT24/VT25 Skola
2023-12-11 Kopps Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart är sammanfogade och har satts i status ”Ansökt” i Kopps HT24/VT25 Skola
 2024-01-10 Kopps Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart har satts i status ”Godkänt” i Kopps. Kurstillfällena blir automatiskt exporterade till Ladok samt publiceras i kurs- och programkatalogen HT24/VT25 Skola
2024-01-10 Kopps Läsårsplan för program med höststart har satts i status ”Villkorligt godkänd” i Kopps. Status ändras automatiskt till "Godkänd" för läsårsplan när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänt”.  HT24/VT25 Skola
2024-01-16 antagning.se Anmälan till masterprogram på antagning.se stänger HT24 VS/Antagningsgruppen
2024-01-31 TimeEdit

Lässchemaunderlag inlagda i TimeEdit.

Obs nytt systemstöd för denna hantering: Nytt formulär för schemaunderlag

HT24 Skola
Runt 2024-03-15 Kopps Underlag till AKP tas ut från Kopps. Kräver att kurstillfällen är godkända och kopplade till program. Ev. förändring av särskild behörighet på kurs som sker efter detta datum meddelas antagningsgruppen. HT24 VS/Antagningsgruppen
2024-03-15 antagning.se Anmälan till program på antagning.se öppnar HT24 VS/Antagningsgruppen
2024-04-01*) Styrs av unversitetsdirektörsbeslut V-2022-0535 - Beslut om utbildningsplan för program med vårstart VT25 Skola
2024-04-15*) Styrs av unversitetsdirektörsbeslut V-2022-0535 - Beslut om ändring av kurs/kursplan HT24 Skola

2024-04-15 

antagning.se Anmälan till program på antagning.se stänger HT24 VS/Antagningsgruppen
2024-04-15 Kopps

Utbildningsplaner (inklusive kurslista) för program med vårstart är inlagda i Kopps och satta i status ”Godkänd”. OBS, om samläsning sker med program med höststart följs istället tidplanen för program med höststart.

VT25 Skola
Från och med 2024-04-16 Kopps Möjligt att börja "önska" kurstillfällen i läsårsplan för program med vårstart. Görs genom att kopiera föregående läsårs läsårsplan i Kopps. Kräver att kurslista i utbildningsplan finns från tidigare steg. OBS, om samläsning sker med program med höststart följs istället tidplanen för program med höststart. VT25/HT25 Skola
2024-04-18 - Svar på schemaremiss ska vara skickade till Schemagruppen HT24 Skola
2024-04-18 Kopps Godkända kurstillfällen i Kopps sätts i status ”Komplett” i Ladok - obs gäller endast fristående kurser som startar i P0 Sommar 24 (fristående kurser som startar i P0) VS/VoS
2024-04-19 - Beslut om ändrade kurser/kursplaner Ladok-supporten tillhanda. Gäller endast vid ändring av moduler. HT24 Skola
2024-04-24 Ladok Nya kursversioner är inlagda i Ladok (pga ändrade moduler). Kursversionerna förs automatiskt över till Kopps. HT24 VS/VoS
2024-04-29 Kopps Nya versioner av kursplaner är inlagda i Kopps HT24 Skola
2024-04-30 (sker detta datum) Kopps Godkända kurstillfällen i Kopps sätts i status ”Komplett” i Ladok och blir synliga i fliken Studiedokumentation i Ladok. Görs via Kopps. Möjliggör direktantagning i Ladok av studenter som har individuell studieplan och inte väljer kurser inom AKPn. HT24 VS/VoS
2024-05-01 TimeEdit Schema publiceras HT24 VS/Schemagruppen
2024-05-01 antagning.se AKP öppnar HT24 VS/Antagningsgruppen
2024-05-02 Kopps

Önskemål om kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart är inlagda i Kopps. Görs genom att kopiera föregående läsårs läsårsplan. Institutioner/avdelningar kan börja föra diskussioner med programmen kring kurstillfällen. OBS, om samläsning sker med program med höststart följs istället tidplanen för program med höststart.

VT25/HT25 Skola
2024-05-15 antagning.se AKP stänger HT24 VS/Antagningsgruppen
2024-05-15 Kopps Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart är sammanfogade och har satts i status ”Ansökt” i Kopps. OBS, om samläsning sker med program med höststart följs istället tidplanen för program med höststart. VT25/HT25 Skola

2024-06-15*) Styrs av unversitetsdirektörsbeslut V-2022-0535

- Beslut om utbildningsutbud inför kommande läsår HT25/VT26 Rektor
2024-06-17 Kopps

Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart har satts i status ”Godkänt” i Kopps. Kurstillfällena blir automatiskt exporterade till Ladok samt publiceras i kurs- och programkatalogen

VT25/HT25 Skola
2024-06-17 Kopps

Läsårsplan för program med vårstart har satts i status ”Villkorligt godkänd” i Kopps. Status ändras automatiskt till "Godkänd" för läsårsplan när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänt”.

VT25/HT25 Skola
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-24