Till innehåll på sidan

Ändring av kursplan och kompletterande kursuppgifter i Ladok

Uppgifter i en kursplan kan, inom vissa ramar, ändras inför en ny termin. Vissa kompletterande kursuppgifter som finns i Ladok men inte i kursplanen kan också ändras.

Vid ändring av kurser ska beslut fattas i enlighet med KTH:s styrdokument och delegationsordning. Studenter har rätt till, och ska ges möjlighet till, inflytande inför beslutet.

Ändringar får inte göras i en pågående kurs och får tidigast börja gälla vid nästa kursomgång. En kursplan bör endast ändras en gång per termin. 

Ändring av uppgifter i kursplan

Vad som kan och inte kan ändras i en kursplan

I de fall ändringen innebär att en ny kurs måste inrättas, se Inrätta kurs

Övergångsbestämmelser  behövs i vissa fall.

Nyheter

2021-01-18 Från och med 18 januari 2021 ersätter riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom utbildning på alla nivåer tidigare riktlinjer. Mallarna anpassas för att även gälla forskarnivån.

Processmodell

Processmodellen visar arbetsflödet från kursöversyn till att nya kursuppgifter finns i Ladok och kursplanen är uppdaterad i kurs- och programkatalogen.

Ladda ned processmodellen: Ändra i kursplan och kursuppgifter (som inte ingår i kursplan) i Ladok. (pdf 100 kB)

Stoppdatum

Sista dag för beslut om ändring av programkurs inom behörighetsgivande utbildning, utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför nästkommande läsår presenteras på intranätet: Aktiviteter och datum för arbete med KTH:s utbildningsutbud och i KTH:s kalender:

Kalender, stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Kalender, stoppdatum i Kopps

Beslutsmallar

Beslutsmallarna finns som stöd när uppgifter i en kursplan ska ändras. Mallar och instruktioner hittar du här.

Ändring av kompletterande kursuppgifter i Ladok

Vissa uppgifter kan ändras. Kursens utbildningsområde kan inte ändras.

Mallar

Beslutsmallarna finns som stöd när kompletterande kursuppgifter ska ändras. Mallar och instruktioner hittar du här.

Stöd vid framtagande av kursuppgifter

Beskrivning av KTH:s huvudområden pdf (pdf 3,4 MB)

Formulering av särskild behörighet till kurs

Exempel på modulkoder

Övergångsbestämmelser

SCB:s kodförteckning för ämnesgrupper

Ändring/tillägg av kort beskrivning av kursen

Det finns möjlighet att ange en kort beskrivning av kursen. Om ändring eller tillägg av en kort beskrivning är den enda ändring som ska göras ska svensk och engelsk text skickas till ladok@kth.se  (beslut behöver inte fattas och mallen ska därför inte användas).

Beskrivningen bör vara en eller ett par meningar lång. Beskrivningen visas i Kopps och i Kurs- och programkatalogen och publiceras bland annat på studera.nu och allastudier.se. Observera att vanliga formateringsmöjligheter (fet stil, kursiv, punktlista etc.) inte kan användas vid inläggningen i Ladok.

Styrdokument

Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer

Kursplaner publiceras i kurs- och programkatalogen

Kurs- och programkatalogen (KTH:s kurs- och utbildningsplaner)

Processledning

Processägare

Åsa Gustafson, avdelningschef, GVS/MO

Processledare

Karin Almgren, utredare, GVS/MO

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-17