Till innehåll på sidan

Ändra kursplan och kompletterande kursuppgifter i Ladok

Uppgifter i en kursplan kan, inom vissa ramar, ändras inför en ny termin. Vissa kompletterande kursuppgifter som finns i Ladok men inte i kursplanen kan också ändras.

En kurs ändras genom beslut enligt delegationsordning och andra styrdokument. Studenter har rätt till, och ska ges möjlighet till, inflytande inför beslutet.

Ändringar får inte göras i en pågående kurs och får tidigast börja gälla vid nästa kursomgång. En kursplan bör endast ändras en gång per termin. 

Ändring av uppgifter i kursplan

Vad som kan och inte kan ändras i en kursplan

I de fall en ny kurs behöver inrättas, se Inrätta kurs

Övergångsbestämmelser  behövs i vissa fall.

Processmodell

Processmodellen visar arbetsflödet från kursöversyn till att nya kursuppgifter finns i Ladok och kursplanen är uppdaterad i kurs- och programkatalogen.

Ladda ned processmodellen: Ändra i kursplan och kursuppgifter (som inte ingår i kursplan) i Ladok. (pdf 129 kB)

Stoppdatum

Sista dag för beslut om ändring inför nästkommande läsår av programkurs inom behörighetsgivande utbildning och inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå presenteras på intranätet: Aktiviteter och datum för arbete med KTH:s utbildningsutbud och i KTH:s kalender:

Kalender, stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Kalender, stoppdatum i Kopps

Mallar

Mallarna finns som stöd när uppgifter i en kursplan ska ändras. Mallar och instruktioner hittar du här.

Ändring av kompletterande kursuppgifter i Ladok

Vissa uppgifter kan ändras. Kursens utbildningsområde kan inte ändras.

Mallar

Beslutsmallarna finns som stöd när kompletterande kursuppgifter ska ändras. Mallar och instruktioner hittar du här.

Stöd vid framtagande av kursuppgifter

Beskrivning av KTH:s huvudområden pdf (pdf 3,4 MB)

Formulering av särskild behörighet till kurs

Exempel på modulkoder

Övergångsbestämmelser

SCB:s kodförteckning för ämnesgrupper

Ändring/tillägg av kort beskrivning av kursen

Det finns möjlighet att ange en kort beskrivning av kursen. Den beskrivningen visas i kurs- och programkatalogen/Om kursen. Om ändring eller tillägg av beskrivningen är den enda ändring som ska göras ska inget nytt beslut fattas och mallen för att ändra kurs ska därför inte användas.

Ändringen av beskrivningen görs via Om kursens administrationsverktyg och funktionen ”Introduktion till kursen”. Läs mer om funktionen Introduktion till kursen .

Styrdokument

Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer

Kursplaner publiceras i kurs- och programkatalogen

Kurs- och programkatalogen (KTH:s kurs- och utbildningsplaner)

Processledning

Processägare

Fredrik Oldsjö
Fredrik Oldsjö
avd.chef/bitr.univ.dir 087907012

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-15