Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslutsmallar - ändra kurs

Här finns beslutsmallar för processen "ändra kurs" och information om att ändra kompletterande kursuppgifter.

Till startsidan för process Ändring av kursplan och kompletterande kursuppgifter i Ladok

Mallar för att ändra kursplan

Beslutsmallarna finns som stöd när uppgifter i en kursplan ska ändras. Undvik att spara ner mallar eftersom de kan komma att uppdateras.

Vid vissa ändringar ska beslut inklusive bilaga skickas till ladok@kth.se . Av mallen framgår för vilka ändringar det gäller. När ändringar registrerats i Ladok meddelas skolan och överföring sker till Kopps. Övriga ändringar uppdateras i Kopps av skolan. När alla ändringar är genomförda ska den nya kursplanen godkännas i Kopps.

Nyheter

Från och med 2024-01-01 har rektor delegerat till skolornas fakultetsnämnder (tidigare skolchef) att besluta om ändringar i kursplan. Belusträtten får vidaredelegeras till grundutbildningsansvarig respektive forskarutbildningsansvarig.

Från och med 2024-02-06 har rektor också delegerat till skolornas fakultetsnämnder att besluta om kompletterande kursuppgifter. Beslutet får inte vidaredelegeras och fakultetsnämnden beslutar om ändringar vid ett sammanträde och beslutet ska framgå av protokollet.

Mallar

Om skolans fakultetsnämnd har vidaredelegerat till gundutbildningsansvarig eller forskarutbildningsansvarig att besluta om ändringar i kursplan kan beslutsmallen användas och ändringarna (enligt mallen för bilaga) biläggs beslutet.

Om skolans fakultetsnämnd inte vidaredelegerat beslutsrätten fattas beslutet på nämnden möte och dokumenteras i mötets protokoll. Bilagan ska ändå användas och biläggas protokollet.

Beslut - Ändring av uppgifter i kursplan (docx 554 kB)

Bilaga - Ändring av uppgifter i kursplan (docx 553 kB)

Ändring av kompletterande kursuppgifter i Ladok

Ändring av kompletterande kursuppgifter fattas på nämnden möte och dokumenteras i mötets protokoll

Protokollet med bilaga skannas och skickas till ladok@kth.se . När ändring registrerats i Ladok meddelas skolan.

Kontakt

 Frågor om mallarna och hur de ska användas besvaras av ledningskansliet  VS/MO.