Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vad som kan och inte kan ändras i en kursplan

Till startsidan för process Ändra i kursplan .

Önskad ändring Åtgärd
Kursens benämning på svenska. Inrättande av ny kurs med ny kurskod. Ändring kan göras av stavfel.
Kursens benämning på engelska. Inrättande av ny kurs med ny kurskod. Ändring kan göras av stavfel samt rättelse av felaktig översättning av kursens engelska benämning.
Kursens omfattning i högskolepoäng (förutbildningspoäng för kurs inom behörighetsgivande utbildning). Inrättande av ny kurs med ny kurskod.
Betygsskala Inrättande av ny kurs med ny kurskod.
Utbildningsnivå Inrättande av ny kurs med ny kurskod.
Huvudområde, tillägg av nytt (ej kurs inom behörighetsgivande utbildning). Revidering
Huvudområde, borttagande eller byte (ej kurs inom behörighetsgivande utbildning). Inrättande av ny kurs med ny kurskod.
Lärandemål, smärre ändringar. Revidering
Lärandemål, genomgripande förändringar. Inrättande av ny kurs med ny kurskod. Revidering kan göras vid större/genomgripande korrigering av tidigare missvisande innehåll.
Kursinnehåll, smärre ändringar. Revidering
Kursinnehåll, genomgripande förändringar. Inrättande av ny kurs med ny kurskod. Revidering kan göras vid större/genomgripande korrigering av tidigare missvisande innehåll.
Särskild behörighet, tillägg av särskild behörighet där uppgift helt saknas. Revidering
Särskild behörighet, smärre ändring, t ex om kurs som krävs som särskild behörighet har bytt kurskod. Revidering
Särskild behörighet, smärre ändring, t ex tillägg av krav som inte innebär att kurs ändrar utbildningsnivå. Revidering
Särskild behörighet, större ändring. Inrättande av ny kurs med ny kurskod. Revidering kan göras vid större/genomgripande korrigering av tidigare missvisande innehåll.
Examination, ändring av modul/betygsskala innebär inrättande av ny modul. Revidering
Kommentar till examination Revidering
Övriga krav för slutbetyg Revidering
Övergångsbestämmelser Revidering
Övriga föreskrifter Revidering