Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ändra kursplan och kompletterande kursuppgifter i Ladok

Uppgifter i en kursplan kan, inom vissa ramar, ändras inför en ny termin. Vissa kompletterande kursuppgifter som finns i Ladok men inte i kursplanen kan också ändras.

En kurs ändras genom beslut enligt delegationsordning och andra styrdokument. Studenter har rätt till, och ska ges möjlighet till, inflytande inför beslutet.

Ändringar får inte göras i en pågående kurs och får tidigast börja gälla vid nästa kursomgång. En kursplan bör endast ändras en gång per termin. 

Ändring av uppgifter i kursplan

Vad som kan och inte kan ändras i en kursplan

I de fall en ny kurs behöver inrättas, se Inrätta kurs

Övergångsbestämmelser  behövs i vissa fall.

Nyheter

Från och med 2024-01-01 har rektor delegerat till skolornas fakultetsnämnder (tidigare skolchef) att besluta om ändringar i kursplan. Belusträtten får vidaredelegeras till grundutbildningsansvarig respektive forskarutbildningsansvarig.

Från och med 2024-02-06 har rektor också delegerat till skolornas fakultetsnämnder att besluta om kompletterande kursuppgifter.

"Kort beskrivning av kursen" ska inte längre skickas till ladokgruppen utan läggas in via "Om kursen". "Kort beskrivning av kursen" ska inte hanteras av nämnden utan görs direkt via "Om kursen".

Processmodell

Processmodellen visar arbetsflödet från kursöversyn till att nya kursuppgifter finns i Ladok och kursplanen är uppdaterad i kurs- och programkatalogen.

Ladda ned processmodellen: Ändra i kursplan och kursuppgifter (som inte ingår i kursplan) i Ladok. (pdf 38 kB)

Stoppdatum

Sista dag för beslut om ändring inför nästkommande läsår av programkurs inom behörighetsgivande utbildning och inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå presenteras på intranätet: Aktiviteter och datum för arbete med KTH:s utbildningsutbud och i KTH:s kalender:

Kalender, stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Kalender, stoppdatum i Kopps

Mallar och instruktioner hittar du här.

Ändring av kompletterande kursuppgifter i Ladok

Vissa uppgifter kan ändras av skolans fakultetsnämnd. Kursens utbildningsområde kan inte ändras. Ändring av kompletterande kursuppgifter fattas på nämnden möte och dokumenteras i mötets protokoll.

Protokollet med bilaga skannas och skickas till ladok@kth.se  . När ändring registrerats i Ladok meddelas skolan.

Stöd vid framtagande av kursuppgifter

Beskrivning av KTH:s huvudområden pdf (pdf 3,4 MB)

Formulering av särskild behörighet till kurs

Exempel på modulkoder

Övergångsbestämmelser

SCB:s kodförteckning för ämnesgrupper

Ändring/tillägg av kort beskrivning av kursen

Det finns möjlighet att ange en kort beskrivning av kursen. Den beskrivningen läggs in i och visas i kurs- och programkatalogen/Om kursen. Vid ändring eller tillägg av beskrivningen behöver inget beslut fattas.

Ändringen av beskrivningen görs via Om kursens administrationsverktyg och funktionen ”Introduktion till kursen”. Läs mer om funktionen Introduktion till kursen .

Styrdokument

Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer

Kursplaner publiceras i kurs- och programkatalogen

Kurs- och programkatalogen (KTH:s kurs- och utbildningsplaner)

Processledning

Processägare

Fredrik Oldsjö
Fredrik Oldsjö avd.chef/bitr.univ.dir oldsjo@kth.se 087907012 Profil

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren