Till innehåll på sidan

Övergångsbestämmelser

Vid avveckling av kurs och vid ändring av moduler (provmoment) ska möjlighet att slutföra kurs, för studenter som påbörjat men inte avslutat kurs, framgå av kursplanen.

Vid avveckling av kurs och vid ändring av moduler (provmoment) ska möjlighet att slutföra kurs, för studenter som påbörjat men inte avslutat kurs, framgå av bestämmelser i kursplanen.

Vid ändring av övriga krav för slutbetyg, som inte utgör betygsrapporterande modul, ska studenter ges möjlighet att uppfylla krav enligt samma förutsättningar som vid avveckling av kurs eller ändring av modul.

Om antalet examinationer som kommer att erbjudas är begränsat ska detta framgå liksom även tidsramen för dessa. Vid avveckling av kurs ska studenterna garanteras minst tre omprov under en period av två år. Vissa undantag kan behöva göras för mer speciella examinationsformer.

Exempel på övergångsbestämmelser i kursplan

Övergångsbestämmelserna kan behöva formuleras olika baserat på om anledningen är ändrade krav för slutbetyg, ändring av moduler eller avveckling av kurs.

Ändrade krav för slutbetyg

Aktivt deltagande på obligatoriskt seminarium - kan ersättas med inlämning av skriftlig kompletteringsuppgift.

Ändrade moduler

  • Modulen LAB1 kan ersättas av modulen LABA.
  • Modulen LAB1 kan ersättas av de första två laborationerna i modulen LABA.
  • Modulen LAB1 kan examineras med modulen LAB2 i kursen XY1234.

Avveckling av kurs

När en kurs avvecklas ska rubriken "Avvecklingsbeslut" föras in i kursplanen. Under den rubriken ska, utöver att kursen avvecklas och vilken termin den sista examinationen ges, även studenternas möjligheter till examination under avvecklingsperioden anges, exempelvis:

  • Skriftlig tentamen – tre omprov erbjuds under två år efter det att kursen getts för sista gång.
  • Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete – ett uppsamlingstillfälle genomförs för sådana redovisningar

Till startsidan för process Ändra i kursplan

Till startsidan för process avveckla kurs

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-14