Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exempel på modulkoder

Här finns exempel på vanligt förekommande modulkoder (provmoment) och examinationsformer.

Formerna för examinationen i kursen ska framgår av kursplanen. Modulkoden ska spegla formerna för examinationen.

Observera att:

  • En obligatorisk modul ska kunna motiveras utifrån kursens mål.
  • En examinationsform ska beskriva en aktivitet där studentens prestationer kan bedömas.
  • En examinationsform ska vara specifik. Skrivningar som ”och/eller”, ”examinationsformerna varierar” och andra ospecifika formuleringar får inte användas.

Kontakt

 Har du några frågor? Kontakta ledningskansliet

Exempel på modulkoder och examinationsformer

Nedan följer exempel på modulkoder och examinationsformer där "n" är en siffra (1-9) eller bokstav (A-Z). Andra modulkoder och examinationsformer kan användas.  

Kod Examinationsform Engelsk översättning
DATn Datorlaboration

Computer assignment

DELn Deltagande/Aktivt deltagande Participation/Active participation
FÄLn Fältövning Field trip
HEMn Hemuppgifter Take-home assignments/Homework
INLn Inlämningsuppgift Homework/Hand-in exercise/Hand-in assignment
KONn Kontrollskrivning Partial exam
LABn Laborationer Laboratory work/experiments/assignments
LITn Litteraturuppgift/studie Literature assignment/study
PRAn Praktiskt arbete Practical training
PROn Projekt(uppgift/arbete) Project (assignment/work)
RAPn Rapport Report
SEMn Seminarier Seminars
STUn Studiebesök Study visit
TENn * Skriftlig tentamen Written exam
TENn Muntlig tentamen Oral exam
TENn Hemtentamen Take-home exam
UPPn Uppsats Written report
VFUn Verksamhetsförlagd utbildning School placement
XUPP Examensuppgift/Uppsats Degree project
ÖVNn Övningsuppgifter Exercises

* TENn - Skriftlig tentamen/Written exam kan användas för skriftlig tentamen i klassrum eller i datorsal. För skriftlig tentamen i datorsal kan även "TENn - Digital salstentamen/On-campus digital assessment " användas. För oövervakad digital tentamen kan till exempel "hemtentamen" eller "quiz" användas beroende på typ av frågor (momentkoden TENn kan användas i båda fallen).

Åter till startsidan för process inrätta kurs