Till innehåll på sidan

Utbildningsplan

Enligt högskoleförordningen ska all utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. För utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan.

Krav på innehåll i utbildningsplan

I Högskoleförordningen 6 kap. 16-17§§ framgår att följande ska anges i utbildningsplanen: de kurser som programmet omfattar, kraven på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Utöver de krav som anges i Högskoleförordningen ska utbildningsplan för program vid KTH innehålla uppgift om:

  • Utbildningens benämning på svenska och engelska,
  • Utbildningens mål,
  • Utbildningens omfattning och innehåll,
  • Urvalsprinciper,
  • Utbildningens genomförande,
  • Eventuella inriktningar inklusive beskrivning av dessa, samt
  • Examensbenämning för program som leder till utfärdande av examensbevis.

Utbildningsplan ska inte innehålla länk eller hänvisa till styrdokument/webbsida. 

Utbildningsplanen ska i sin helhet finnas på både svenska och engelska.

Beskrivning av särskild behörighet för utbildningar som startar from ht2022

Utbildningar som startar höstterminen 2022 ska inte längre använda områdesbehörigheter för beskrivningar av särskild behörighet. Som stöd för hur den särskilda behörigheten ska uttryckas till utbildningar med gymnasiala behörighetskrav som vänder sig till nybörjare har VS/EDO/AUA/Antagningsgruppen tagit fram en mall på svenska respektive engelska som kan användas som stöd.

Mallbeskrivning av särskild behörighet, svensk text

Mallbeskrivning av särskild behörighet, engelsk text

Instruktion för hantering av utbildningsplan i Kopps

För att KTH:s utbildningsplaner ska kunna presenteras på ett enhetligt sätt ska från och med 2018-07-01 instruktionen nedan följas.

Instruktion för utbildningsplan i Kopps (pdf 59 kB)

Stoppdatum

Sista dag för beslut om fastställande av utbildningsplan för behörighetsgivande utbildning, utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför nästkommande läsår presenteras på intranätet

Kalender, stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Styrdokument

Riktlinje om utbildningsplan för program på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå

Kurs- och programkatalogen

Kalender, stoppdatum i Kopps

Kurs- och programkatalogen (KTH:s kurs- och utbildningsplaner)

Processledning

Processägare

Fredrik Oldsjö
Fredrik Oldsjö
avd.chef/bitr.univ.dir 087907012

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

Innehållsansvarig:carinak@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-24