Till innehåll på sidan

Genomföra utbildning

Lärare/examinator undervisar samt examinerar på kurs. Ladokadministratör på skola eller examinator/lärare rapporterar resultat i Ladok. Personal på skola vägleder student. GVS/EDO/AFS handlägger stöd till studenter med funktionsnedsättning och administrerar studenthälsovård. Utbildningskansli på skola handlägger även studieuppehåll och avbrott samt dokumenterar dessa i Ladok.

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-17