Till innehåll på sidan

Hantera återvändande programstudent

När en student som tagit en paus från sina studier utan att ha ansökt om och fått ett beviljat studieuppehåll vill återvända till studierna sker detta genom en sammanhållen och KTH-övergripande process.

Processen nedan samt ingående aktiviteter beskriver hanteringen steg för steg från det att studenter som har tagit en paus i sina programstudier, utan att ha ansökt om och fått ett beviljat studieuppehåll, och nu vill återvända till studierna kontaktar KTH till att studenten förhoppningsvis ansöker om examen.

Ny version publicerad 2022-03-18

En ny aktivitet "2: Göra Bakgrundskoll" har lagts till i flödet samt att informera om examenskrav är inte en egen aktivitet utan ingår i aktivitet 4

Processmodell

Hantera återvändande programstudent som saknas giltigt studieuppehåll version 1.4 220210 (pdf 56 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse: Programstudent som saknar giltigt studieuppehåll önskar slutföra sina studier

1: Kontakta KTH

2: Göra bakgrundskoll

3: Hålla inledande vägledande samtal/information

Om validering är aktuellt:

4: Validera reell kompetens för tillgodoräknande

Vägval A: Endast aktuellt om program är aktivt eller är under avveckling

5: Göra individuell studieplanering inom program

6: Läsa nya kurser inom program

Därefter aktivitet 9

Vägval B:

7: Läsa klart påbörjad kurs inom program

8: Läsa fristående kurs på KTH

9: Söka examen enligt nu gällande studieordning

Resultat: Student har erhållit examensbevis

Vägval C:

10: Söka till program år 1 eller senare del

Resultat: Student läser på program

Vägval D:

11: Anmäla avbrott på program

Resultat: Ärende avslutat

Riktlinjer och styrdokument

Högskoleförordningen (1993:100) 6 Kap Utbildningen – Examensbevis 11 §

Beslut om Hantering av återvändande programstudenter som saknar giltigt studieuppehåll, diarienummer V-2021-0022, beslutsdatum 2021-01-15

Information till student

Återvända till studier efter paus utan beviljat studieuppehåll

Övrigt

Process Validera reell kompetens

Process Handlägga tillgodoräknande

Processledning

Processägare

Enhetschef GVS/EDO/ESS

Processledare

Lena Salomonson, gruppchef GVS/EDO/ESS/Vägledning och stöd

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-30