Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

1 Kontakta KTH

Ingår i process

Hantera återvändande programstudent

Starthändelse

Programstudent önskar slutföra sina studier efter uppehåll

(Gäller student på grundnivå och avancerad nivå, ej basårsstudent)

Resulterar i

Student har kontaktat KTH och ärendet har tagits emot av SVL på VS EDO eller av SVL på VS skola

Aktörer

Student

Beskrivning

Student önskar återuppta tidigare studier och kontaktar KTH. Detta sker huvudsakligen via En Ingång ( info@kth.se ) men kan även ske på andra sätt:

  • Student kontaktar studievägledare på skola
  • Student kontaktar kursexp på skola
  • Student ansöker om examen
  • Student kontaktar centrala studie- och karriärvägledningen

Ärenden som inkommer via info@kth.se  läggs via edge över i ärendekö Vägledning - Återvändande student och kategoriseras enligt gällande rutin för En Ingång.

Ärenden som inkommer direkt till VS skola fördelas till SVL på skola som gör en bedömning om ärendet ska fortsatt hanteras av SVL på skola eller av centrala studie- och karriärvägledningen. Se aktivitet 2.

Om student har ett giltigt studieuppehåll hanteras ärendet enligt process hantera studieuppehåll .

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Edge

Information till student

Beskriven av

EDO och representanter från VS Skolor

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-01-11
1 Kontakta KTH
2 Ta emot ärende och tilldela handläggare
3 Hålla ett första vägledande samtal för att identifiera studentens mål/ge information
4 Göra bakgrundskoll
5 Hålla fördjupande inledande samtal
6 Göra vägval utifrån förutsättningar
7 Följa plan för studier utifrån de möjligheter som finns
8 Söka till program år 1 eller senare del
9 Anmäla avbrott på program