Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

4 Göra bakgrundskoll

Ingår i process

Hantera återvändande programstudent

Starthändelse

Under inledande samtal uppstår behov att utreda ärendet

Resulterar i

Adekvat information finns för fortsatt vägledning av student

Aktörer

Utsedd handläggare (VS EDO eller VS skola) och vid behov tillsammans med sakkunniga.

Beskrivning

Student kompletterar vid behov efter inledande samtal. Och om student inte kompletterar inom angivet datum avslutas ärendet. Normalt två veckor. Ansvarig handläggare kommunicerar tydligt till student.

Handläggare gör en genomgång av ärendet för att ta reda på vilka möjligheter som finns utifrån studentens mål.

Handläggare tar kontakt med de funktioner på KTH som behövs för att göra en tillräcklig bakgrundskoll för ärendet

Beakta redan i detta skede om det finns möjlighet för studenten att ansöka om validering för tillgodoräknande

Bakgrundskollen ska innefatta

 • Om programmet som studenten tidigare studerat på är aktivt eller nedlagt? (Aktivitet 2)
 • Tillhör programmet en nu giltig studieordning? (Aktivitet 2)
 • Har studenten ett giltigt studieuppehåll? (aktivitet 1)
 • Vad är studentens mål? (se aktivitet 3)
 • Ungefär hur många högskolepoäng avslutade kurser vid KTH har studenten uppnått (se Ladok för personal, ev. kan en koll göras genom att utöka sökningen till nationell utsökning)?
 • Finns det någon examen (som KTH har examensrätt till) som studenten kan vägledas mot utifrån svaret på ovanstående frågor?
 • Om student är antagen till ett aktivt program: finns det platsbegränsning och behörighetskrav att ta hänsyn till?
 • Om student är antagen till ett program under avveckling: Vilka övergångsbestämmelser finns? Se beslut om avveckling.
 • Om student är antagen till ett avvecklat program (gäller samtliga program enligt 1993 års studieordning och tidigare samt några ur 2007 års studieordning):
  • Student kan slutföra kurs inom nedlagt program om student sedan tidigare har en kursregistrering och om kursen är aktiv, dvs ej nedlagd.
  • Student kan ej antas till ny kurs inom nedlagt program.
  • Student kan ej tillgodoräkna kurs inom nedlagt program. (Student kan fortfarande yrka på bedömning av reell kompetens för validering vid ansökan om examen)
  • Det är ej möjligt att utfärda programmärkt examen för nedlagt program

Det är ej möjligt att utfärda examen enligt 1993 års studieordning

Beskriven av

EDO och representanter från VS Skolor

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-01-11
1 Kontakta KTH
2 Ta emot ärende och tilldela handläggare
3 Hålla ett första vägledande samtal för att identifiera studentens mål/ge information
4 Göra bakgrundskoll
5 Hålla fördjupande inledande samtal
6 Göra vägval utifrån förutsättningar
7 Följa plan för studier utifrån de möjligheter som finns
8 Söka till program år 1 eller senare del
9 Anmäla avbrott på program