Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

5 Hålla fördjupande inledande samtal

Ingår i process

Hantera återvändande programstudent

Starthändelse

Bakgrundskoll för att kunna ge adekvat information och vägledning till student har genomförts

Resulterar i

Student har vägletts och informerats för att kunna göra ett val om fortsättning och alternativet validering har beaktats

Aktörer

Utsedd handläggare: SVL på VS EDO eller SVL på VS skola, Student

Beskrivning

Vid behov genomförs en fortsättning av det första vägledande samtalet (aktivitet 3)

Samtalet/informationen syftar till att studenten gör ett val enligt alternativen i aktivitet 6.

Om det finns förutsättningar att tillgodoräkna tidigare utbildning och erfarenhet till exempel genom validering:

Student och vägledare kan komma fram till att validering av studentens reella kompetens kan vara aktuellt och då sker hantering enligt process: Att validera reell kompetens för tillgodoräknande.

Informera studenten om vad som krävs från studentens sida i en sådan process för att skapa realistiska förväntningar.

För hantering av tillgodoräknande: Handlägga tillgodoräknande.

Dokumentera samtalet genom att kortfattat sammanfatta i ladok (studentuppgifter – anteckningar student).

Beskriven av

EDO och representanter från VS Skolor

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-12-15
1 Kontakta KTH
2 Ta emot ärende och tilldela handläggare
3 Hålla ett första vägledande samtal för att identifiera studentens mål/ge information
4 Göra bakgrundskoll
5 Hålla fördjupande inledande samtal
6 Göra vägval utifrån förutsättningar
7 Följa plan för studier utifrån de möjligheter som finns
8 Söka till program år 1 eller senare del
9 Anmäla avbrott på program