Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hantera återvändande programstudent

När en programstudent efter paus kontaktar KTH för att återvända till studier hanteras varje ärende enligt processen nedan. I den KTH-övergripande processen visas de olika vägval som finns beroende på studentens förutsättningar och tidigare studier.

Processen samt ingående aktiviteter beskriver hanteringen steg för steg från det att studenter som har tagit en paus i sina programstudier och vill återvända till studierna kontaktar KTH till att studenten har läst klart enligt sitt mål och kan ansöka om examen, gå vidare till andra studier eller gå vidare i sitt yrkesliv.

Ny version publicerad 2023-12-15

Ny version av processen godkänd av Utbildningsutskottet och arbetsgruppen för återvändande student

Processmodell

Hantera återvändande programstudent version 2.0 231207 (pdf 82 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Programstudent önskar slutföra sina studier efter uppehåll

1: Kontakta KTH  (Student)

Om giltigt studieuppehåll: Process hantera studieuppehåll

2: Ta emot ärende och tilldela till handläggare  (SVL inom VS EDO eller VS Skola)

3: Hålla ett första vägledande samtal (Utsedd handläggare)

4: Göra bakgrundskoll

5: Hålla fördjupande vägledande samtal

Om validering är aktuellt: Process validera reell kompetens för tillgodoräknande

6: Göra vägval utifrån förutsättningar

Vägval A: Student kan läsa vidare inom program (endast aktuellt för studenter inom 2007 års studieordning)

Process vägleda student som inte ligger i fas med sina studier

Vägval B: Student kan inte läsa vidare inom program

7: Följa plan för studier utifrån de möjligheter som finns

Vägval C:

8: Söka till program år 1 eller senare del

Resultat

Student har läst klart enligt sitt mål och kan ansöka om examen/gå vidare till andra studier/i sitt yrkesliv

Vägval D:

9: Anmäla avbrott på program

Resultat

Ärende avslutat

Riktlinjer och styrdokument

Högskoleförordningen (1993:100) 6 Kap Utbildningen – Examensbevis 11 §

Beslut om Hantering av återvändande programstudenter som saknar giltigt studieuppehåll, diarienummer V-2021-0022, beslutsdatum 2021-01-15:

V-2021-022_Beslut om hantering av återvändande programstudenter som saknar giltigt studieuppehåll (pdf 363 kB)

Information till student

Återvända till studier efter paus utan beviljat studieuppehåll

Övrigt

Process handlägga studieuppehåll

Process Validera reell kompetens

Process Handlägga tillgodoräknande

Vägledande informationssamtal (pdf 199 kB)

Processledning

Processägare

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren