Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

6 Göra vägval utifrån förutsättningar

Ingår i process

Hantera återvändande programstudent

Starthändelse

Student har vägletts och informerats för att kunna göra ett vägval om fortsättning och alternativet validering har beaktats

Resulterar i

Student har kommit fram till ett vägval om fortsättning och alternativet validering har beaktats

Aktörer

Student

Beskrivning

Samtalet/informationen i aktivitet 5 syftar till att studenten kan göra ett val:

  • Vägval A: Student kan läsa vidare inom program vilket endast är aktuellt för studenter på program inom 2007-års studieordning

Att fortsätta läsa på program är möjligt om student är antagen till ett aktivt program samt program under avveckling, förutsatt att det finns plats på programmet och studenten uppfyller behörighetskraven till kommande kurser.

Se process studievägleda student som inte ligger i fas med sina studier  för vidare hantering.

SVL på VS skola är lämplig handläggare för det fortsatta ärendet

  • Vägval B: Student kan inte läsa vidare inom program - se aktivitet 7.
  • Vägval C: Student vill påbörja nytt program - se aktivitet 8.

Vägval D: Student vill avsluta studier - se aktivitet 9

Beskriven av

EDO och representanter från VS skolor

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-12-15
1 Kontakta KTH
2 Ta emot ärende och tilldela handläggare
3 Hålla ett första vägledande samtal för att identifiera studentens mål/ge information
4 Göra bakgrundskoll
5 Hålla fördjupande inledande samtal
6 Göra vägval utifrån förutsättningar
7 Följa plan för studier utifrån de möjligheter som finns
8 Söka till program år 1 eller senare del
9 Anmäla avbrott på program