Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

8 Söka till program år 1 eller senare del

Ingår i process

Hantera återvändande programstudent

Starthändelse

Student önskar söka program från år 1 alt senare del av program

Resulterar i

Student läser på program

Aktörer

Student

Beskrivning

Vägval C innebär att student söker till ett program åk1 alt senare del.

Om det inte finns plats att fortsätta på ett aktivt program (vägval A) finns alternativet att söka program på nytt. Informera student att hen behöver anmäla avbrott på program inför ansökan och konkurrerar då med övriga sökande om plats till programmet.

Om programmet är nedlagt kan student söka till motsvarande aktivt program.

Student ansöker till program på nytt alternativt till senare del av program. Ansökan sker via www.antagning.se .

Beskriven av

EDO och representanter från VS Skolor

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-12-15
1 Kontakta KTH
2 Ta emot ärende och tilldela handläggare
3 Hålla ett första vägledande samtal för att identifiera studentens mål/ge information
4 Göra bakgrundskoll
5 Hålla fördjupande inledande samtal
6 Göra vägval utifrån förutsättningar
7 Följa plan för studier utifrån de möjligheter som finns
8 Söka till program år 1 eller senare del
9 Anmäla avbrott på program