Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

7 Följa plan för studier utifrån de möjligheter som finns

Ingår i process

Hantera återvändande programstudent

Starthändelse

Student är antagen till ett nedlagt program. Student kan inte läsa vidare inom program.

Resulterar i

Student har läst klart enligt sina mål

Aktörer

Student

Beskrivning

Vägval B är ett alternativ för student antagen till ett nedlagt program och innebär bl.a. att läsa klart påbörjade och aktiva kurser samt läsa fristående kurser med syfte att tex uppnå krav för önskad examen. Det är inte möjligt att tillgodoräkna mot en kurs på ett nedlagt program.

Läsa klart påbörjad kurs inom program

Om student är antagen till ett nedlagt/avvecklat program är det endast möjligt att läsa klart redan påbörjad kurs inom programmet (kursregistrering finns). Sådan kurs måste vara aktiv eller under avveckling. Student kan inte slutföra nedlagd kurs. Det är inte heller möjligt att påbörja ny kurs inom nedlagt program. Visa för student att programmet är nedlagt (på webben i kurs och programkatalogen ).

Kontakt tas med skolans utbildningskansli för information om kursen, omregistrering, examination etc. Student informeras hur gå tillväga för eventuell omregistrering på kurs .

Läsa fristående kurs

Student söker i konkurrens med andra en eller flera kurser ur KTHs utbud av fristående kurser (eller kurs på annat lärosäte). Observera att det inte råder garanterad platsgaranti för tidigare programstudenter.

Om student väljer att läsa fristående kurs på annat lärosäte: Tänk på att ett examensbevis normalt ska utfärdas där studenten slutfört sin utbildning. Högskolor kan sinsemellan överlåta examensrätten till varandra.

Ansöka om examen

När student uppfyller examenskrav efter att ha läst klart kurser inom program, läst kompletterande kurser utanför program och/eller fått kurser/poäng tillgodoräknade kan student ansöka om den examen studenten uppfyller kraven för.

Student får information om vart hen kan vända sig för att få information om examenskrav (yrkesexamen, generell examen samt programmärkt eller icke programmärkt examen). Information ges av EDO och/eller av skola beroende på typ av examen. Information om examen finns också på www.kth.se. KTH ger inte förhandsbesked om examen, bedömning görs först efter att student ansökt om examen.

Studenten kan ansöka om den examen det ursprungliga programmet leder till eller annan önskad examen.

Exempelvis kan en Civilingenjörsstudent på ett 270hp-program ha möjlighet att ansöka om en 300hp examen utan att vara antagen på program (ej programmärkt examen) om poängkrav uppfylls. Prövning mot examenskrav sker efter att ansökan har skickats in.

Beskriven av

EDO och representanter från VS Skolor

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-01-11
1 Kontakta KTH
2 Ta emot ärende och tilldela handläggare
3 Hålla ett första vägledande samtal för att identifiera studentens mål/ge information
4 Göra bakgrundskoll
5 Hålla fördjupande inledande samtal
6 Göra vägval utifrån förutsättningar
7 Följa plan för studier utifrån de möjligheter som finns
8 Söka till program år 1 eller senare del
9 Anmäla avbrott på program