Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

9 Anmäla avbrott på program

Ingår i process

Hantera återvändande programstudent

Starthändelse

Student har bestämt att inte slutföra studier på KTH

Resulterar i

Ärende avslutat

Aktörer

Student

Beskrivning

Vägval D innebär att studenten avbryter processen och anmäler studieavbrott.

Student kommer fram till att inte slutföra sina studier och informeras om att anmäla studieavbrott.

Om student avser att söka samma program på nytt behöver student göra avbrott på program inför ansökan.

Student anmäler avbrott på program via formulär

Beskriven av

EDO och representanter från VS Skolor

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-12-15
1 Kontakta KTH
2 Ta emot ärende och tilldela handläggare
3 Hålla ett första vägledande samtal för att identifiera studentens mål/ge information
4 Göra bakgrundskoll
5 Hålla fördjupande inledande samtal
6 Göra vägval utifrån förutsättningar
7 Följa plan för studier utifrån de möjligheter som finns
8 Söka till program år 1 eller senare del
9 Anmäla avbrott på program