Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Handlägga studieuppehåll

När en ansökan om studieuppehåll kommer in till KTH ska handläggning ske enligt anvisningar som finns i KTH:s styrdokument. Nedan finns en processmodell som visar de åtgärder som ska vidtas från och med att studenten ansöker om studieuppehåll, underrättas om beslut och fram till dess att studenten har återgått till studier.

Fotograf: Håkan Lindgren

Handlägga ärenden om studieuppehåll för studenter på behörighetsgivande utbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Processmodell

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktiviteterna nedan. Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning.

Processmodell Handlägga ärenden om studieuppehåll (pdf 45 kB)

Aktiviteter - ansökan

Starthändelse

Student inkommer med ansökan om studieuppehåll

1 Registrera och kontrollera ansökan  (Registrator eller handläggare på skola)

Om begära intyg

2 Hantera komplettering  (handläggare på skola)

3 Upprätta förslag till beslut enligt mall  (handläggare på skola)

4 Fatta beslut  (GA/PA)

5 Dokumentera bifallsbeslut i Ladok  (handläggare på skola)

Om bifallsbeslut gäller avgiftsstudent

6 Skicka kopia på beslut till info@kth.se  (handläggare på skola)

Delresultat efter aktivitet 6

Student faktureras inte, blir därmed inte avstängd pga obetald studieavgift

7 Underrätta student om beslut, registrera och avsluta ärendet  (handläggare på skola)

Resultat

Student erhåller beslut (bifall eller avslag)

Aktiviteter - överklagande

Starthändelse

Student inkommer med överklagande på beslut (avslag)

8 Handlägga enlig rutin i KTH:s regelverk  (handläggare på skola)

Reslutat

Student får besked

Aktiviteter - återuppta studier

Starthändelse

Beviljat studieuppehåll löper ut

9 Anmäla återkomst  (student)

För programstudent nästa aktivitet nr 10, för student på fristående kurs nästa aktivitet nr 12.

10 Studieplanera med vägledare  (student)

Om ingen enkel återgång till programstudier

11 Utreda lösning av problem  (handläggare på skola)

Om lösning - aktivitet 12, om hänvisning till annan vägledning - student hänvisas till info@kth.se för eventuell vägledning eller annan vägledning

12 Tillgängliggöra kurspaketering/kurstillfälle  (handläggare på skola)

13 Meddela antagningen  (handläggare på skola)

Resultat

Student har valt kurs, kursregistrerat sig och därmed återgått till studier

Riktlinjer och styrdokument

7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) (Sveriges riksdag)

Handläggningsordning för inkomna överklaganden

Mallar

Beslutsmallar för studieuppehåll samt bilaga

Lathundar

Lathund ladok: Studieuppehåll

Lathund ladok: Studieavbrott (kurs)

Lathund ladok: Fortsatta studier, förbered tillfällesbyte

Information om studieuppehåll riktad till studenterna

Studieuppehåll och studieavbrott

Processledning

Processägare

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

För student: Studieuppehåll