Till innehåll på sidan

Studieavbrott (kurs)

Viktigt att tänka på

 • Studenten ska i normalfallet själv göra avbrott på kurs via studentgränssnittet.
 • I de fall student beviljas studieuppehåll på fristående kurs läggs avbrott på kursen i Ladok. När studenten återupptar studierna ska avbrottet tas bort och tillfällesbyte göras till aktuellt kurstillfälle. Avbrottsdatum på kursen ska vara samma som beslutsdatum för studieuppehållet.
 • För att kunna göra tidigt avbrott på kurs får det inte finnas något godkänt resultat på kursen
 • Vid tidigt avbrott på kurs anses kursen som ej påbörjad och om studenten vid senare tillfälle vill läsa kursen måste en ny antagning göras
 • Vid sent avbrott på kurs har HST utgått för kursen och ska göras restriktivt, se rektorsbeslut UF-2012-0301 om max antal registrerade poäng för programstudenter

Tips och färgförklaring

 • Öppna minst två fönster när du startar Ladok.
 • Du använder ”*” när du söker på del av namn, personnummer etc
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, studieuppehåll etc.) måste du gå till fliken ”Studiedeltagande”
 • Två färger används i lathunden. RÖD betyder att du ska göra något aktivt. GUL betyder att en viss information uppmärksammas men du behöver inte göra något aktivt

 __________________________________________________________________________

 • Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret, efternamn, förnamn eller del av namn. Använd dig av sökstjärna (*) om söker på del av namn eller del av personnumret
 • Klicka på ”Sök”
Personnummer, efternamn, förnamn, sök
 • Klicka på fliken ”Studiedeltagande”
 • Klicka på ”Välj” för kursen du vill göra avbrott på
 • Välj ”Avbrott på kurs”
Studiedeltagande, välj fliken och klicka på avbrott på kurs
 • Fyll i dagens datum
 • Klicka på ”Avbrott på kurs”
ruta för dagens datum, klicka på avbrott på kurs
 • Bredvid kursens namn ser du det dokumenterade avbrottet vid sent avbrott på kurs
 • Vid tidigt avbrott på kurs ändras statusen på kursen från registrerad till tidigt avbrott
 • För att se information om avbrottet så klickar du på texten ”Registrerad” eller på ”Tidigt avbrott” 
studiedeltagande, klicka på avbrott på kurs

Problematik 

 • För närvarande kan studenten själv göra avbrott på kurs när som helst efter registrering. Informationen hen får är att man avsäger sig sin plats på kursen och om man gör det inom tre veckor kan man söka kursen på nytt. Därmed finns ingen anledning att handläggare ska lägga avbrott på kurs, utom i det fall det gäller studieuppehåll på fristående kurs. Notera att betalande studenter som gör sent avbrott på kurs måste betala extra för de nya kurser de läser

Steg för Steg 

 1. Sök upp studenten från startsidan
 2. Klicka på sök
 3. Klicka på ”Studiedeltagande”
 4. Klicka på ”Välj” för aktuellt program
 5. Klicka på ”Välj” för kursen du vill göra avbrott på
 6. Välj ”Avbrott på kurs”
 7. Fyll i dagens datum
 8. Klicka på ”Avbrott på kurs”
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-01