Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Statistik och uppföljning av utbildning

Dessa rapporter har prioriterats av områdesgruppen i uppföljning. Det finns naturligtvis fler rapporter/utsökningar man kan göra och om det är något som du saknar ta kontakt med UA på din skola som kan ta med det till områdesgruppen.

Utbildningsinformation

Utsökning - Utbildningsinformation

Grunder

Helårsprestationer (HPR)

Helårsstudenter (HST)

Studiedeltagande - Antagning, kurspaketering

Resultat på kurs inom program

Utsökning deltagare på kurs

Adresslista

Aktivitet - Forskarstuderande

Handledare/aktör - forskarutbildning

Studietid - Forskarstuderande

Examensbevis

Andra lathundar som kan vara av intresse finns i avsnittet för Programanalys

Det finns även inspelade filmer som visar hur man går tillväga i Canvas , saknar du behörighet till Canvasutbildningen och har behov av det så kontakta Uppföljningen . Utbildningen är endast vägledande och resulterar inte i behörighet till Ladok.