Till innehåll på sidan

Studiedeltagande och studieuppföljning

Här hittar du lathundar samt vägledning för handläggning av Studiedeltagande och studieuppföljning i Ladok

Lathundar

Program

Grupper inom program

Mina grupper (personliga)

Antagning på och byte av inriktning

Studieuppehåll  och utsökning  av personer med studieuppehåll

Byte av kurspaketeringstillfälle - Fortsatta studier, förbered tillfällesbyte  Byter både programmet, inriktningen och kurserna.

Byte av kurspaketeringstillfälle (gäller student ej antagen på inriktning)

Studieavbrott (program)

Kurs

Antagning till kurs

Antagning av flera studenter på kurs

Återbud på kurs

Studieavbrott (kurs)

Skapa behörighetsvillkor

Ändra placering i studieplanen

Vägledande sidor

Testa gärna funktionerna i Ladoks utbildningsmiljö (för dig som fått inbjudan genom anmälan till webbutbildning)

Utbildningsadministrativa processer  finns flertalet processer beskrivna. Under Genomföra utbildning  finns t.ex. processen för Studieuppehåll .

Antagningens  sidor om Anmälan till Kurs inom Program, AKP

Studtgränssnittet , Ladok för studenter

FAQ  och Ladokträffar

Filmer , Ladokkonsortiet  har ett flertal beskrivande filmer

Webbutbildning studiedeltagande och studieuppföljning  (för dig som fått inbjudan)

Utsökning och uppföljning , lathundar

Webbutbildning – Statistik och uppföljning av utbildning  (för dig som fått inbjudan)