Till innehåll på sidan

Antagning till kurs

Viktigt att tänka på 

Antagning till kurs är ett positivt myndighetsbeslut och ska göras i mån av:

 • Plats: Kontrollera i kursinformationen om kursen är platsbegränsad
 • Behörighet: Kontrollera i kursinformationen behörigheterna för kursen och om studenten uppfyller kraven
 • Antal poäng: En student ska i normalfallet inte välja mer än 35 hp per termin fördelat någorlunda jämt mellan studieperioderna

En kursomgång kan ha flera kurstillfällen och varje kurstillfälle har olika finansieringsform, t.ex. ORD, SAP, NMP. En programstudent ska alltid antas på ORD vilket innebär Ordinarie anslagsfinansiering. Ett kurstillfälle med Ordinarie anslagsfinansiering börjar alltid med siffran ”5” på höstterminen och ”6” på vårterminen.

Tips och färgförklaring

 • Öppna minst två fönster när du startar Ladok.
 • Du använder ”*” när du söker på del av namn, personnummer etc.
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, studieuppehåll etc.) måste du gå till fliken ”Studiedeltagande”.
 • Jag använder två färger i mina lathundar. RÖD betyder att du ska göra något aktivt. GUL betyder att jag uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

___________________________________________________________________________ 

 • Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret ,efternamn, förnamn eller del av namn. Använd dig av sökstjärna (*) om söker på del av namn eller del av personnumret.
 • Klicka på ”Sök”
Personnummer, namn, efternamn
 • Klicka på ”Studiedeltagande”
 • Klicka på ”Välj” på den blå raden för det program som kursantagningen tillhör
 • Välj ”Lägg till kurs”
Titeln på utbidlningen. Klicka på lägg till kurs
 • Sök kursen genom att skriva del av namnet med ”*” före och efter namnet på kursen i fältet ”Benämning” och/eller skriv kurskoden i fältet ”Utb.kod”
 • Välj kurstillfället som tillhör programmet som studenten följer
 • Klicka på ”Nästa”
Sök och välj tillfälle, beskrivning, utbildningskod, välj tillfälle och klicka på nästa
 • Kontrollera att uppgifterna stämmer
 • Klicka på ”Bekräfta” så antar du studenten på kursen
Förhandsgranska , Kurs, student och tillfälle visas. Klicka på nästa
 •  Studenten antas till kursen för valt program och statusen på kursen sätts till ”Ej påbörjad"
Programmet visas och kursen står som ej påbörjad

Problem vid antagning till kurs 

 • Det går att anta en student flera gånger till samma kurstillfälle. I studentgränssnittet ser studenten alla dessa kurstillfällen men när hen registrerar sig på ett av kurstillfällena försvinner de övriga ur studentgränssnittet. I Ladok sätts de övriga kurstillfällena till statusen ”Återbud”
 • Om man försöker anta en student till ett kurstillfälle där det finns en registrering så kommer felmeddelandet ”Studenten har redan ett deltagande på utbildningen”. Man ska istället göra ett tillfällesbyte om man vill anta studenten på ett nytt kurstillfälle

Steg för steg 

 1. Sök upp studenten från startsidan
 2. Klicka på sök
 3. Klicka på ”Studiedeltagande”
 4. Klicka på ”Välj” för aktuellt program
 5. Välj ”Lägg till kurs”
 6. Sök ut aktuell kurs
 7. Välj korrekt kurstillfälle
 8. Klicka på ”Nästa”
 9. Kontrollera att uppgifterna stämmer
 10. Klicka på ”Bekräfta”
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-07