Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbytesstudier

Här hittar du lathundar samt vägledning för handläggning av utbytesstudier och praktik i Ladok

Lathundar

Utbytesstudier

Inresande utbytesstudent

Byte av kurspaketeringstillfälle , samma lathund för inresnade utbytesstudenter som för programstudenter

Utresande utbytesstudenter  - uppdaterad 220503

Tillfällesbyte för utresande utbytesstudenter

Mina grupper (personliga)

Lista över avtal  i Ladok, listan innehåller aktiva avtal i Ladok 2021-10-28. Observera att nya avtal tillkommer i Ladok som då kan saknas i listan.

Uppföljning av ej registrerade utresande utbytesstudenter

Utsökning  av utbytesstudenter - länk till Canvas Webbutbildning – Statistik och uppföljning av utbildning

Praktik

Praktik - in och utresande studenter, alla nivåer  - uppdaterad 2022-05-2o

Generella lathundar

Byte av kurspaketeringstillfälle , används även för tillfällesbyte på inresande utbytesstudenters utbytesavtal

Ändra placering i studieplanen , flytta kurs mellan olika avtalstillfällen

Antagning till kurs

Studieavbrott (kurs)

Studieuppehåll

Återbud på kurs

Andra meriter (grund och avancerad nivå)

Vägledande sidor

Process: Hantera inresande utbytesstudent samt DD och DM

Process: Hantera utresande utbytesstudent

Platsbegränsade- , fullsatta- och instställda kurser listas på sidorna för AKP, Anmälan till Kurs inom Program

FAQ  och Ladokträffar

Studtgränssnittet , Ladok för studenter

Webbutbildning utbytesstudenter  (för dig som fått inbjudan)

Utsökning och uppföljning , lathundar

Webbutbildning – Statistik och uppföljning av utbildning  (för dig som fått inbjudan)