Till innehåll på sidan

Praktik - in och utresande

Definitionen på praktik i Ladok är "Arbetsplatsförlagd verksamhet som görs i anslutning till, men ej inom ramen för, en utbildning. Ingår ej i bevis, men kan noteras i bevisbilaga.”
Detta betyder att praktik inte genererar poäng i utbildningen men kan komma med som bilaga i examen.

Tips

Information om praktik till studenterna finns på studentwebben under Studera utomlands - Praktik

Öppna minst två fönster när du startar Ladok.

Du använder ”*” när du söker på del av namn, personnummer etc.
När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, studieuppehåll etc.) måste du gå till fliken ”Studiedeltagande”.

Jag använder två färger i mina lathundar. RÖD betyder att du ska göra något aktivt. GULT betyder att jag uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt.

Bra att veta

 • Det finns ingen systemkoppling mellan praktik och examen i Ladok. Det betyder att när man utfärdar en examen så ser inte Examensgruppen att studenten har gjort praktik även om du markerat att praktiken ska ingå i Diploma supplement.
 • Det går i dagsläget inte att följa upp studenter med praktik i Ladok
 • När en praktik läggs in på en inresande praktikant genereras automatiskt ett KTH-konto. Därför ska konton till praktikanter inte beställas manuellt. Har man gjort det måste ett ärende skickas till IT så att de manuellt lägga på en koppling i UG till Ladok. Tidigare fanns ett undantag för en typ av praktik men sedan maj 2022 fungerar alla typer lika dant.
 • Om en person saknas i Ladok behöver en internationell koordinator mejla ladok@kth.se för etablering i Ladok. Följande information behöver anges efter kontroll mot ID: Tydligt utmärkt förnamn och efternamn, e-postadress och personnummer. Om personnummer saknas behöver också kön samt födelsedatum (ååmmdd) anges.

Sök fram student

 • Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret, efternamn, förnamn eller del av namn
 • Använd dig av sökstjärna ”*” om söker på del av namn eller del av personnumret
 • Klicka på ”Sök”
Personnummer-efternamn-förnamn-sök

 Praktik

 • Klicka på ”Studentuppgifter”
 • Välj ”Praktik” i vänstermenyn
 • Klicka på ”Ny praktik”
Studentuppgifter-Ny praktik

Praktik - inresande

 • Välj praktiktyp. ”Erasmus – Inresande” är en praktiktyp som är kopplad till att studenterna ska få användarkonto och passerkort på KTH
 • Skriv in tidsperioden studenten ska vara på KTH
 • Välj KTH där praktiken genomförs
 • Skriv gärna in under ”Anteckning” vilken avdelning/institution studenten ska tillhöra
 • Klicka på ”Spara” 
Typ av praktik-Period-Praktiken genomfördes på-spara

Praktik - utresande

 • Välj ”Erasmus – utresande" för alla utresande studenter på praktik
 • Skriv in perioden som studenten ska vara på praktik
 • Välj Universitetet eller ”Företag” med landskod
 • Även om man väljer att praktiken kan ingå i ”Diploma supplemtent” så finns ingen systemkoppling till examenshanteringen
 • Skriv gärna in var studenten gör praktik om det inte är på ett universitet
 • Klicka på ”Spara”
Typ av praktik-period-Praktiken genomförd på-spara

Problematik

 • Det finns ingen systemkoppling mellan praktik och examen i Ladok. Det betyder att när man utfärdar en examen så ser inte Examensgruppen att studenten har gjort praktik även om du markerat att praktiken ska ingå i Diploma supplement
 • Det går heller inte i dagsläget att följa upp studenter med praktik i Ladok
 • När en praktik läggs in på en inresande praktikant genereras automatiskt ett KTH-konto. Därför ska konton till praktikanter inte beställas manuellt. Har man gjort det måste ett ärende skickas till IT så att de manuellt lägga på en koppling i UG till Ladok. Tidigare fanns ett undantag för en typ av praktik men sedan maj 2022 fungerar alla typer lika dant.

Steg för steg

Start, samma för alla:

 1. Sök upp studenten
 2. Klicka på ”Studentuppgifter”
 3. Välj ”Praktik” i vänstermenyn
 4. Klicka på ”Ny praktik”

Inresande:

 1. Välj ”Erasmus – Inresande”
 2. Skriv in tidsperioden
 3.  studenten ska vara på KTH
 4. Välj KTH
 5. Skriv in under ”Anteckning” vilken avdelning/institution
 6.  Studenten ska tillhöra
 7. Klicka på ”Spara"

Utresande:

 1. Välj ”Erasmus – utresande
 2. Skriv in perioden som studenten ska vara på praktik
 3. Välj Universitetet eller ”Företag” med landskod
 4. Skriv gärna in var studenten gör praktik om det inte är på ett universitet
 5. Klicka på ”Spara”
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-23