Till innehåll på sidan

Ändra placering i studieplanen

Viktigt att tänka på 

 • Med denna funktion kan du placera om en kurs mellan olika program eller mellan program och inriktning. Det gäller bara kurser där det finns en antagning eller registrering men där kursen inte är avslutad
 • Funktionen används framförallt då studenten bytt program och en kurs i det gamla programmet ingår i det nya eller då en kurs hamnat på felaktigt kurspaketeringstillfälle, t.ex. en kurs som blivit kopplad till programmet när det är en inriktningskurs

Tips och färgförklaring

 • Öppna minst två fönster när du startar Ladok. Du använder ”*” när du söker på del av namn, personnummer etc
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, studieuppehåll etc.) måste du gå till fliken ”Studiedeltagande”.
 • RÖD betyder att du ska göra något aktivt. GUL betyder att jag uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

________________________________________________________________

 • Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret, efternamn, förnamn eller del av namn. Använd dig av sökstjärna ”*” om söker på del av namn eller del av personnumret
 • Klicka på ”Sök” 
personnummer, efternamn, förnamn, klicka på sök
 • Klicka på ”Studiedeltagande”
 • Klicka på ”Välj” till höger om den kurs som du vill placera om
 • Välj ”Ändra placering i studieplan”
studiedeltagande, välj, ändra placering i studieplan
 • Markera det kurspaketeringstillfälle där du vill att kursen ska ingå
 • Klicka på ”Ändra placering i studieplan” 
bocka i det kurspaketeringstillfälle du vill ha och klicka på ändra placering i studieplan
 • Kursen placeras inom det nya kurspaketeringstillfället 
kursen är nu placerad under det nya kurspaketeringstillfället

Problematik  

 • Man kan inte ändra placeringen i studieplanen på en avslutad kurs

Steg för steg

 1. Sök upp studenten
 2. Klicka på studiedeltagande
 3. Klicka på ”Välj” till höger om den kurs som du vill placera om
 4. Välj ”Ändra placering i studieplan”
 5. Markera det kurspaketeringstillfälle där du vill att kursen
 6. ska hamna
 7. Klicka på ”Ändra placering i studieplan”
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-10