Till innehåll på sidan

Ändra placering i studieplanen

Med denna funktion är det möjligt att flytta en kurs mellan olika kurspaketeringar.

Viktigt att tänka på 

 • Avklarade kurser ska ligga i den kurspaketering där de genomförts och avslutats. Avklarade kurser ska alltså inte flyttas mellan program om student bytt program. Kurser ska inte heller flyttas från fristående in i ett program. Har en kurs placerats felaktigt från början kan man använda funktionen för att rätta tidigare fel. Att kurser ligger rätt placerade i Ladok är viktigt för statistik och uppföljning, m.m.  
 • Gäller det en påbörjad men ej avklarad kurs kan funktionen användas om studenten bytt program och en kurs i det gamla programmet ingår i det nya. Funktionen kan också användas om det är för att flytta en kurs som tidigare placerats felaktigt.

Tips och färgförklaring

 • Öppna minst två fönster när du startar Ladok. Du använder ”*” när du söker på del av namn, personnummer etc
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, studieuppehåll etc.) måste du gå till fliken ”Studiedeltagande”.
 • RÖD betyder att du ska göra något aktivt. GUL betyder att jag uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

________________________________________________________________

 • Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret, efternamn, förnamn eller del av namn. Använd dig av sökstjärna ”*” om söker på del av namn eller del av personnumret
 • Klicka på ”Sök” 
personnummer, efternamn, förnamn, klicka på sök
 • Klicka på ”Studiedeltagande”
 • Klicka på ”Välj” till höger om den kurs som du vill placera om
 • Välj ”Ändra placering i studieplan”
studiedeltagande, välj, ändra placering i studieplan
 • Markera det kurspaketeringstillfälle där du vill att kursen ska ingå
 • Klicka på ”Ändra placering i studieplan” 
bocka i det kurspaketeringstillfälle du vill ha och klicka på ändra placering i studieplan
 • Kursen placeras inom det nya kurspaketeringstillfället 
kursen är nu placerad under det nya kurspaketeringstillfället

Steg för steg

 1. Sök upp studenten
 2. Klicka på studiedeltagande
 3. Klicka på ”Välj” till höger om den kurs som du vill placera om
 4. Välj ”Ändra placering i studieplan”
 5. Markera det kurspaketeringstillfälle där du vill att kursen
 6. ska hamna
 7. Klicka på ”Ändra placering i studieplan”
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-07