Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillfällesbyte för utresande

För utresande programstudenter som förlänger eller förkortar sitt utbyte behöver det göras ett tillfällesbyte. Exemplet i denna lathund visar en förkortning av utbyte från 60 hp till 30 hp.

Lathunden

Vi använder två färger i lathunden, lila och gul

  • Lila betyder att du ska göra något aktivt
  • Gul uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

Tips

  • Arbeta i flera flikar

  • Du använder sökstjärna, *, både i början och slutet på texten när du söker på del av namn, personnummer etc.

  • För knappen Nästa kan du också använda kortkomandot Ctrl+S

  • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, återbud etc.) måste du gå till fliken Studiedeltagande

  • Har du tur är utbildningsmiljön  tillräckligt nyuppdaterad för att studenten ska finnas där och du kan testa på hen där först innan du gör det i skarpa miljön om du känner dig osäker på hur man gör.

Tillfällesbyte på avtalstillfälle

Sök fram studenten

Klicka på fliken Studiedeltagande

Klicka på Välj till höger i det blå fältet på nuvarande avtalstillfälle

Klicka på Förbered tillfällesbyte på kurspaketering

Välj det nya tillfället. Om det saknas så kontakta ladok@kth.se med lärosäte och lärosätets terminsdatum.
Skriv samma datum i Tillgängligt från och med som tillfället startade, är det längre fram i tiden går det inte att registrera och ett felmeddelande om att tillfället inte är tillgängligt.

Tillfället ska placeras under det program och eventuell inriktning som utbytet sker på.

Nu syns det nya tillfället men det ligger som Ej påbörjat tills ett registrerat åtagande läggs dit.

För att flytta på åtagandet, tryck på välj längst ut till höger på själva åtagandets tillfälle och välj Ändra placering i studieplan

Markera det nya avtalstillfället och tryck på Ändra placering i studieplan

Nu ligger åtagandena under rätt avtalstillfälle, tillfället är pågående och det gamla tillfället ha status Ej pågående. Åtagandet (om det finns ett sådant) som ej hade en registrering på sig har nu status återbud. Finns det inte något åtagande för termin två så gör inte det något, det behöver inte läggas till.

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-29