Till innehåll på sidan

Återbud på kurs

Viktigt att tänka på  

 • Återbud kan endast göras på kurser där det finns ett förväntat deltagande (antagning på kurs)
 • Återbud ska användas om studenten vill göra ett kursvalsbyte
 • Endast om handläggaren antar studenten på fel kurs tar man bort det förväntade deltagandet.
 • Återbud kan göras av student i Ladok men endast inom registreringsperioden. Handläggare kan lägga återbud utanför registreringsperioden
 • Studenten kan lägga återbud på kurs både i Ladok och NyA och informationen syns i båda systemen
 • Återbud kan inte tas bort om studenten ångrar sig. Man måste då göra en ny antagning till kurstillfället

Tips och färgförklaring

 • Öppna minst två fönster när du startar Ladok
 • Du använder ”*” när du söker på del av namn, personnummer etc
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, studieuppehåll etc.) måste du gå till fliken ”Studiedeltagande”
 • Jag använder två färger i mina lathundar. BLÅ betyder att du ska göra något aktivt. GUL betyder att jag uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

________________________________________________________________

personnummer, efternamn, förnamn, sök
 • Klicka på ”Studiedeltagande”
 • Klicka på ”Välj” för kurstillfället du vill lägga återbud på
 • Välj ”Återbud”
studiedeltagande, välj, återbud
 • Välj Meddelat av studenten
 • Kontrollera uppgifterna och klicka på ”Återbud på kurstillfälle”
klicka på Meddelat av studenten, återbud på kurstillfälle
 • Statusen för kurstillfället ändras från ”Ej påbörjad” till ”Återbud"
Nu står det återbud

Steg för steg 

 1. Sök upp studenten från startsidan
 2. Klicka på sök
 3. Klicka på ”Studiedeltagande”
 4. Klicka på ”Välj” för kurstillfället du vill lägga återbud på
 5. Klicka på ”Återbud på kurstillfälle”
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-10