Till innehåll på sidan

Fortsatta studier, förbered tillfällesbyte

Viktigt att tänka på

 • Tanken med denna modul att man ska använda den när en student kommer tillbaka från ett studieuppehåll och hamnar på ett annat programtillfälle
 • Fortsatta studier är en sammanslagning av att byta programtillfälle, byta inriktningstillfälle, tillgängliggöra tillfällesstrukturen, öppna/spärra tillfällesstrukturen och kurstillfällesbyte. Man behöver inte använda denna modul utan man kan använda de övriga delarna separat
 • Vi har bara gjort en lathund på ”Fortsatta studier, förbered tillfällesbyte” eftersom
  ”Fortsatta studier, nuvarande tillfälle” inte ger något mervärde jämfört med att tillgängliggöra tillfällesstrukturen

Tips och färgförklaring

 • Öppna minst två fönster när du startar Ladok.
 • Du använder ”*” när du söker på del av namn, personnummer, etc.
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, studieuppehåll etc.) måste du gå till fliken ”Studiedeltagande”
 • I lathunden används två färger. RÖD betyder att du ska göra något aktivt. GUL betyder att viss information uppmärksammas men du behöver inte göra något aktivt

 ___________________________________________________________________________

 • Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret, efternamn, förnamn eller del av namn. Använd dig av sökstjärna ”*” om söker på del av namn eller del av personnumret.
 • Klicka på ”Sök”
personnummer, efternamn, förnamn
 •  Klicka på Studiedeltagande
Studiedeltagande
 •  Klicka på Välj i det blå fältet under programmet studenten följer
 • Klicka på Fortsatta studier, förbered tillfällesbyte
klicka på välj under programmet och välj fortsatta studier, förbered tillfällesbyte
 • Välj nytt programtillfälle
 • Skriv in från och med vilket datum studenten ska kunna registrera sig på kurser
 • Välj Nej på att spärra tillfällesstrukturen eftersom KTH inte använder tillfällesstrukturen i Ladok till annat än inriktningsval.
 • Klicka på Nästa
Nytt programtillfälle, skriv in planerat startdatum klicka på NEJ och klicka på nästa
 • Om studenten hade varit antagen på en inriktning skulle du i detta steg kunnat byta inriktningstillfälle
 • Klicka på Nästa 
infotext om inga underliggande kurspaketeringar visas, klicka på nästa
 • Om studenten ska göra kurstillfällesbyten kan du göra det i detta steg
 • Klicka på Nästa
Kurstillfällesbyten, välj det som ska gälla och klicka på nästa
 • Kontrollera att allt har blivit rätt
 • Klicka på bekräfta 
Förhandsgranska och klicka på bekräfta
 • Du ser nu det nya programtillfället och kurserna som nu är kopplat till tillfället
 • För att sätta igång programtillfället måste studenten registrera sig på en kurs 
nya programtillfället är nu kopllat till tillfället

Steg för steg

 1. Sök upp studenten
 2. Klicka på ”Sök”
 3. Klicka på Studentuppgifter
 4. Klicka på Studiedeltagande
 5. Klicka på Välj i det blå fältet
 6. Klicka på Fortsatta studier, förbered tillfällesbyte
 7. Välj nytt programtillfälle
 8. Skriv in från och med vilket datum studenten ska kunna registrera sig på
 9. kurser
 10. Välj Nej på att spärra tillfällesstrukturen
 11. Klicka på Nästa
 12. Byt inriktningstillfälle (om tillämpligt)
 13. Klicka på Nästa
 14. Gör kurstillfällesbyten (om tillämpligt)
 15. Klicka på Nästa
 16. Kontrollera att allt har blivit rätt
 17. Klicka på bekräfta
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-14