Till innehåll på sidan

Studieavbrott (program)

Viktigt att tänka på 

 • Avbrottsdatumet måste vara dagens eller tidigare
 • Avbrottsdatumet måste vara senare än det senaste godkända resultatdatum (kurs eller modul). Underkända resultat påverkar inte avbrottsdatumet
 • Avbrott på kurs läggs på alla kurser där det finns en registrering vid avbrott på program
 • Återbud läggs på alla kurser där det finns en antagning men ingen registrering vid avbrott på program

Tips och färgförklaring

 • Öppna minst två fönster när du startar Ladok.
 • Du använder ”*” när du söker på del av namn, personnummer etc
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, studieuppehåll etc.) måste du gå till fliken ”Studiedeltagande”
 • Jag använder två färger i mina lathundar. RÖD betyder att du ska göra något aktivt. GUL betyder att jag uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

 ___________________________________________________________________________

 • Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret ,efternamn, förnamn eller del av namn. Använd dig av sökstjärna (*) om söker på del av namn eller del av personnumret
 • Klicka på ”Sök”
Personnummer, efternamn, förnamn, sök
 • Klicka på fliken ”Studiedeltagande”
 • Klicka på ”Dokumentera” under namnet på programmet du vill göra avbrott på
 • Välj ”Avbrott på kurspaketering”
studiedeltagande, dokumentera, avbrott på kurspaketering
 • Fyll i avbrottsdatum
 • Fyll i diarienumret för avbrottet
 • Klicka på ”Avbrott på kurspaketering”
Fyll i avbrottsdatum, diarienummret för avbrottet och klicka avbrott kurspaketering
 • Dokumentationen av studieavbrottet läggs under namnet på programmet
 • Statusen på programmet sätts till ”Avbrott”
 • Kurser där det finns en registrering men är oavslutade får statusen avbrott
 • Kurser där det finns ett förväntat deltagande får statusen ”Återbud”
återbudet och avbrottet synd under namnet på programmet

Problem 

Ett problem som kan uppstå är om en student byter program, gör avbrott på det gamla programmet och har kurser på det gamla programmet som ska ingå i det nya programmet. Eftersom man har gjort avbrott på program läggs även avbrott på dessa kurser. För att föra över dem till det nya programmet tar man bort avbrottet på dessa kurser och sedan för man över dem till det nya programmet med funktionen ”Ändra placering i studieplan”. Efter man har kopplat kursen till det nya programmet kan man göra ett kurstillfällesbyte. Man kan inte göra kurstillfällesbyte direkt från det gamla programmet och placera om kursen på det nya programmet då kursen kommer att hoppas tillbaka till det gamla
programmet och få statusen ”Avbrott”

Steg för steg

 1. Sök upp studenten från startsidan
 2. Klicka på sök
 3. Klicka på ”Studiedeltagande”
 4. Klicka på ”Dokumentera” för aktuellt program
 5. Välj ”Avbrott på kurspaketering”
 6. Fyll i avbrottsdatum
 7. Fyll i diarienumret
 8. Klicka på ”Avbrott på kurspaketering”
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-08