Till innehåll på sidan

Studieuppehåll, utsökning

För att söka ut vilka studenter som har studieuppehåll under en viss period

Lathunden

Vi använder två färger i lathunden, lila och gul

  • Lila betyder att du ska göra något aktivt
  • Gul uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

Tips

  • Ta för vana att arbeta i flera flikar alternativt fönster

  • Använd sökstjärna, *, både i början och slutet på texten när du söker fram Extern referens

  • För knappen Nästa kan du också använda kortkomandot Ctrl+S

  • Det kan vara bra att testa i Utbildningsmiljön innan man gör något i skarpa miljön om man känner sig osäker. Utbildningsmiljön uppdateras en gång i kvartalet så troligen finns samma data där som i skarpa.

Utsökning

Gå till Utdata i fliken Studiedokumentation

Välj Uppehåll

Fyll i

- Kurspaketering - Ange vilka kurspakteringar utsökningen gäller. Fler än en går att välja.

Startar inom - hoppa över den om utsökningen fokuserar på att se vilka vars uppehåll är på väg att gå ut

- Slutar inom - välj det halvår/termin som utsökningen gäller

Rätt att återuppta studier - valfritt att välja

Extern referens - om ett speciellt ärende eftersöks kan diarienumret fyllas i här. Valfritt att fylla i.

- Tryck Enter eller klicka på Sök

Bild över vyn för utsökningen

Listan går att exportera till en CSV-fil* eller Adresslista.

*I skrivande stund är det en bugg i exporteringen till CSV-fil men den ska rättas till 2022-09-28.

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-23