Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Antagning på och byte av inriktning

Viktigt att tänka på 

 • Vid byte av inriktning så sätter du avbrott alternativt återbud på den gamla inriktningen och antar studenten på en ny inriktning. Avbrott gör du när studenten har, en registrering på en kurs som pågått mer än tre veckor, resultat, eller ett sent avbrott på kurs. Återbud gör du när det bara finns ett förväntat deltagande och/eller tidigt avbrott på kurs
 • Inriktning är en form av kurspaketering och man kan söka ut studenterna på inriktning på samma sätt som på program

Tips och färgförklaring

 • Öppna minst två fönster när du startar Ladok
 • Du använder ”*” när du söker på del av namn, personnummer etc
 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, studieuppehåll etc.) måste du gå till fliken ”Studiedeltagande”
 • LILA betyder att du ska göra något aktivt. GULT betyder att jag uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

___________________________________________________________________________

 • Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret, efternamn, förnamn eller del av namn. Använd dig av sökstjärna ”*” om söker på del av namn eller del av personnumret.
 • Klicka på ”Sök”
Personnummer, efternamn, namn, sök
 • Klicka på ”Studiedeltagande”
 • Klicka på ”Välj” till höger i det blå fältet under det program som inriktningen ska kopplas till
 • Välj ”Lägg till kurspaketering” för att anta studenten på inriktning
Studiedeltagande, Lägg till kurspaketering
 • Skriv in del av namnet på inriktningen under benämning eller inriktningskoden under Utb. kod
 • Välj inriktning
 • Välj inriktningstillfälle
 • Skriv in det datum från vilket studenten ska kunna registrera sig på kurser
 • Klicka ”Nästa”
Skriv in benämning, klicka på sök, Väl sedan tillfälle, skriv in datum och klicka på nästa
 •  Kontrollera uppgifterna och klicka på ”Bekräfta”
Förhandsgranska
 • ../ markerar att inriktningen är en underliggande kurspaketering. En inriktning kan inte vara självständig utan måste vara kopplad till ett program
 • För att statusen på inriktningen ska bli Påbörjad måste studenten registrera sig på en kurs
 • På den gamla inriktningen måste du nu göra avbrott (alternativ 1) eller lägga återbud (alternativ 2). Bägge alternativen kommer efter denna bild
programmet syns och står som ej påbörjad

 Alternativ 1

 • Om studenten har resultat på inriktningen alternativ en registrering på kurs som pågått mer än tre veckor ska man göra avbrott på inriktningen
 • Klicka på ”Dokumentera” nedanför namnet på inriktningen
 • Klicka på ”Avbrott på kurspaketering”
Klicka på dokumentera och klicka på avbrott på kurspaketering
 • Skriv in dagens datum
 • Klicka på ”Avbrott på kurspaketering”
Skriv in dagens datum och klicka på avbrott på kurspaketering
 • Avbrott läggs på inriktningen
 • Avbrott läggs på alla kurser studenten är registrerad på och återbud på de hen är antagen till
avbrott på inriktningen syns och på alla kurser studenten är registreras på, återbud på kurserna

Alternativ 2

 • Studenten har gjort tidigt avbrott och/eller har ett förväntat deltagande på kurserna
 • Klicka på ”Välj” till höger i det blå fältet under inriktningen som du lägga återbud på
 • Välj ”Ta bort påbörjad på kurspaketering”
kurserna syns ej påbörjad och tidigt avbrott. Välj och ta bort pågående kurspaketeringstillfälle
 •  Klicka på ”Ta bort pågående på kurspaketering”
Klicka på Ta bort påegående kurspaketeringstillfälle
 • Statusen på inriktningen förändras till ”ej påbörjad”
 • Klicka på ”Välj” till höger under inriktningen
 • Välj ”Återbud”
Ej påbörjad, klicka på välj till höger om inriktningen, sedan klicka på återbud
 • Välj ”meddelat av studenten”
 • Klicka på ”Återbud på inriktningstillfälle”
Klicka på meddelat av studenten och sedan på Återbud på inriktningstillfälle
 • Återbud läggs på inriktningen
 • Återbud läggs på de kurser som har ett förväntat deltagande
nu syns återbud på inriktningen och på de kurser som har ett förväntat deltagande

Problem vid antagning på inriktning

 • Du måste koppla den nya inriktningen till ett program. Felmeddelande uppstår om du försöker koppla den nya inriktningen till den gamla inriktningen

Steg för steg 

 1. Sök upp studenten från startsidan
 2. Klicka på sök
 3. Klicka på ”Studiedeltagande”
 4. Klicka på ”Välj”
 5. Välj ”Lägg till kurspaketering”
 6. Skriv in del av namnet eller inriktningskod
 7. Välj inriktning
 8. Välj inriktningstillfälle
 9. Skriv in registreringsdatum för studenten
 10. Bekräfta

Alternativ 1 (Avbrott på inriktning)

 1. Klicka på ”Dokumentera”
 2. Klicka på ”Avbrott på kurspaketering”
 3. Skriv in dagens datum
 4. Klicka på ”Avbrott på kurspaketering”

Alternativ 2 (återbud på inriktning)

 1. Klicka på ”Välj”
 2. Välj ”Ta bort pågående på kurspaketering”
 3. Klicka på ”Ta bort pågående på kurspaketering”
 4. Klicka på ”Välj” till höger under inriktningen
 5. Välj ”Återbud”
 6. Klicka på ”Återbud på inriktningstillfälle”